Gå videre til innhold
Tidenes beste resultat for SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Tidenes beste resultat for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen har fått en god start på året og leverer tidenes beste 1.kvartalsresultat med et resultat på 447 mill. kroner før skatt.  

- God drift og lønnsom vekst innenfor flere områder har gitt oss en god start på året, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen Turid Grotmoll.

SpareBank 1 Gruppen oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2017 på 447 (385) mill. kroner. Dette er selskapets beste 1.kvartal noensinne. Resultatbidraget fra datterselskapene utgjorde 461 mill. kroner som er en resultatforbedring på 35 mill. kroner fra fjoråret.

Møter økt konkurranse med forsikringsinnovasjon
SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde i 1.kvartal et resultat før skatt på 282 mill. kroner, mot 207 mill. i samme periode i 2016. Resultatforbedringen skyldes både et bedre forsikringsresultat og høyere netto finansinntekter. Livsforsikringsselskapet hadde en liten nedgang, med et resultat før skatt på 145 mill. mot fjorårets 175 mill. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere risikoresultat.

- Vi satser hardt på å utvikle brukervennlige digitale løsninger, og har nå fullautomatiserte salgsløsninger for de fleste forsikringsproduktene. Utvikling av nye produkter og digital innovasjon er viktige satsingsområder for oss og ett synlig resultat av dette er lanseringen av smart bilforsikring, sier Grotmoll.

Forsikringsbransjen er i endring, hvor tilgjengelig teknologi og økt konkurranse fra nye aktører tvinger de etablerte til å tenke nytt. I utviklingen av smart bilforsikring har SpareBank 1 valgt anerkjente TomTom som underleverandør, og utviklingen av selve løsningen og «SPINN-appen» har selskapet stått for selv.

- Vi har tenkt som en oppstartsbedrift. I utviklingen av vår smarte bilforsikring startet vi med et knippe utviklere og et tomt lokale. De lagde sitt eget arbeidsmiljø med kort avstand mellom utviklere, designere og prosjektledere. Vi kommer til å jobbe mer og mer på denne måten, sier Grotmoll.

Satsing på pensjon
SpareBank 1 Forsikring AS er en av to tilbydere av en ny type tjenestepensjon (hybrid). Det er økende interesse for produktet, både fra de som har privat ytelsespensjon og fra de som har offentlig tjenestepensjon. Sterk premieøkning som følge av redusert beregnings­rente og økte priser ved lengre levealder, har ført til overgang fra ytelsespensjon til innskudds- eller hybridpensjon.

- Vi forventer at denne trenden forsterkes utover året. Vi har allerede etablert avtaler med flere store kunder i privat sektor, blant annet har barnehagekjeden FUS nå hybrid tjenesteforsikring med om lag 3500 aktive medlemmer, sier Grotmoll.

Les analytikerpresentasjonen SpareBank 1 Gruppen 1.kvartal 2017

Nedgang i naturskadeerstatninger
Forsikringsresultatet i skadeselskapet hittil i år ble 170 (147) mill. kroner. Økningen i forsikringsresultatet på
23 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak en nedgang i påløpte naturskadeerstatninger. Brutto erstatningskostnader var 835 mill. kroner i 1. kvartal. Dette er en nedgang på
28 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i naturskader med 25 mill. kroner.

Vekst i fond og fordring
Det er resultatfremgang også i de andre selskapene i konsernet. ODIN leverte et resultat før skatt på 25 mill. kroner 1. kvartal, noe som er tre mill. kroner bedre enn for samme periode i fjor. Total forvaltningskapital i ODINs fond utgjorde 46,7 milliarder kroner per 31.mars, noe som er 7,4 milliarder høyere enn i fjor på samme tid.

Det var også resultatfremgang i SpareBank 1 Gruppen Finans som driver factoring og porteføljekjøp, og i inkassoselskapet Conecto.

- SpareBank 1 Forsikring er ledende på salg av forsikring gjennom bank og er godt posisjonert i den digitale utviklingen. Over tid har vi utviklet attraktive produkter og kjøpsløsninger, vi har forbedret kjerneprosessene prising, risikoseleksjon og erstatning, og har oppnådd god lønnsomhet. I 2017 satser hele SpareBank 1 ytterligere på nysalg og mersalg av forsikring, med fokus på bankkunder og medlemmer av LO-forbund, sier Grotmoll.

Les og last ned hele kvartalsrapporten her

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993

SpareBank 1