Gå videre til innhold
Ett av prosjektene i SpareBank 1s innspill til Oslo kommunes høyhusstrategi er Bankkvartalet i Hammersborggata. Her illustrert fra hhv. Storgata og Arbeidersamfunnets plass.
Ett av prosjektene i SpareBank 1s innspill til Oslo kommunes høyhusstrategi er Bankkvartalet i Hammersborggata. Her illustrert fra hhv. Storgata og Arbeidersamfunnets plass.

Pressemelding -

SpareBank 1 gir innspill til Oslos nye høyhusstrategi

SpareBank 1 ønsker å være med på den spennende utviklingen av hovedstaden, blant annet gjennom etableringen av nytt bankkvartal i sentrum. De har derfor i dag sendt inn sine innspill til Oslo kommunes nye høyhusstrategi.

- Som en stor eiendomsaktør ønsker vi å bidra til bærekraftig utvikling i Oslo, på linje med det SpareBank 1-bankene gjør lokalt rundt om i Norge. Vi har nå sendt inn to innspill til Oslos nye høyhusstrategi. Med dette ønsker vi å gi et positivt bidrag til byutviklingen, til gode for menneskene som bor og jobber her, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

SpareBank 1 Forsikring forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av norske pensjonskunder. Selskapet eier og forvalter over 150 000 kvm med eiendom.

- Vi har som mål å gi våre kunder best mulig pensjon, på en bærekraftig måte. For å nå dette målet må vi hele tiden videreutvikle oss som et bærekraftig selskap som tar samfunnsansvar, sier Seljeseth.

De to innspillene til Oslos nye høyhusstrategi er knyttet til eiendommer i Oslo sentrum øst og på Skøyen. Begge eiendommene ligger sentralt til ved viktige kollektivknutepunkter.

Se innspillene i sin helhet i vedlagte dokumenter. 

Vil revitalisere Oslo sentrum med nytt bankkvartal
Eiendommene i Oslo sentrum ligger i kvartalet Hammersborggata 9 og Storgata 33. De eksisterende byggene huser selskapene SpareBank 1 Utvikling, SpareBank 1 Forvaltning og SpareBank 1 Gruppen, med flere datterselskaper.

I innspillet foreslås et høyhus som skal samle store deler av SpareBank 1 sin virksomhet i Oslo. Prosjektet, som har fått navnet Bankkvartalet, legger til rette for et utadvendt område med butikker, restauranter, torg og et høyhus med høy arkitektonisk kvalitet.

- Vi er overbevist om at forslaget for Bankkvartalet kan utløse et engasjement for hvor bra dette området er, og kan bli. Vi har som mål å gi mye mer tilbake til denne delen av Oslo sentrum. Den både trenger det og fortjener det, sier Petter Haugen, leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring.

Grønnere byrom og mer byliv
Innspillet viser et revitalisert kvartal med flere og bedre byrom, og mer plass for aktivitet og byliv på bakkeplan.

- Dette kan trekke folk til området slik at kollektivtransporten styrkes og servicenæringen blomstrer. Innspillet legger vekt på et variert tilbud på gateplan. Det er i tråd med verdigrunnlaget til sparebankene og den samfunnsbyggende rollen de har, sier Haugen.

Satsing på grønne areal skal gi økt biologisk mangfold i det sentrale Oslo. SpareBank 1 har også store miljøambisjoner for høyhuset, gjennom blant annet energieffektivitet, gjenbruk av materialer fra eksisterende bebyggelse og miljøvennlige materialvalg i nybygget.

Det anerkjente arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen har tegnet bygget, som i innspillet er 114 meter høyt. De ble valgt ut i en arkitektkonkurranse der tre arkitektkontorer ble invitert til å komme med innspill til høyhusforslag.

I forslaget legges det til rette for et grønt område i Bernt Ankers gate, kalt Bernt Ankers torg

Ny puls til utviklingen av Sjølyst
SpareBank 1 Forsikring eier også en gruppe bygninger rundt Sjølyst Plass langs Karenslyst Allé på Skøyen. Her er det sendt innspill om et nytt høyhus som kan skape mer aktivitet og puls i bydelen. Målet er at Sjølyst Plass skal bli en destinasjon både for Oslos innbyggere og for besøkende.

- Det nye høyhuset på Skøyen vil skape viktige ringvirkninger. Bygget skal stå som et landemerke og en portal mellom by og åpent landskap i Oslo. Med flere aktivitetstilbud vil også bruken av bydelen økes, sier Haugen.

Toppetasjen på høyhuset er tenkt til å være offentlig tilgjengelig, med restaurant og utsiktsplattform. På bakkenivå har SpareBank 1 Forsikring ambisjoner om en kulturarena, i tillegg til et spennende restaurantområde.

En av de sentrale ambisjonene for SpareBank 1 Forsikrings eiendomsforvaltning er å skape et pulserende miljø i og rundt byggene sine.

- Vi mener fremtidens byer handler om å gjøre byggene og bosetningene inkluderende, trygge og bærekraftige. I høyhusutredningen er den klareste forutsetningen for at høyhus skal kunne tillates, at prosjektet gir mye mer tilbake til byen enn det tar. Det er vi helt enige i, og det mener vi at disse to prosjektene helt klart gjør, avslutter Petter Haugen.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Om SpareBank 1 Forsikring:
SpareBank 1 Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Forsikring utvikler og leverer pensjonsprodukter. Eiendomsenheten forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av selskapet og sine pensjonskunder. Eiendomsporteføljen består av 12 eiendomsselskaper med totalt 152 000 kvadratmeter leieareal beliggende sentralt i Oslo. Majoriteten av eiendommene er lokalisert rundt trafikknutepunktene Skøyen og i Oslo sentrum.

Kontakter

Petter Haugen

Petter Haugen

Leder Eiendom, SpareBank 1 Forsikring AS 938 86 345

SpareBank 1