Gå videre til innhold
Slik skal SpareBank 1 vinne kampen om sparekundene

Pressemelding -

Slik skal SpareBank 1 vinne kampen om sparekundene

Det norske markedet for sparing og plassering er i sterk vekst. Nå forener SpareBank 1-bankene kreftene i en felles satsing på sparing.

– Sparing og investeringsmarkedet har utviklet seg til å bli en av de viktigste og mest spennende trendene i det norske bankmarkedet. 

– Den økningen vi har sett nå er den sterkeste på mange tiår, sier Jan-Frode Janson, styreleder i SpareBank 1-alliansen og konsernsjef i SpareBank 1 SMN.

Janson mener det er en rasjonell utvikling i takt med den demografiske utviklingen i landet og som nå er forsterket av COVID-19. Vi er ikke alene i Norge. Økt digitalisering og økt sparing er viktige megatrender også globalt.

Nye reguleringer og gode digitale verktøy har gjort det enklere for bankkundene å velge spesialsydde tjenester for blant annet sparing. Janson peker også på nye produkter som har gjort det enklere å komme i gang med sparing.

– I 2017 kom aksjesparekontoen, som gjorde steget inn i verdipapirmarkedet lavere for mange småsparere. I 2018 lanserte vi nye selvbetjente løsninger som ga en sterk vekst i kundenes interesse for egen sparing. Til neste år kommer nyvinningen Egen pensjonskonto (EPK), som kommer til å gjøre det superenkelt å være sjef for egen pensjonssparing. Vi opplever i tillegg en sterk vekst i det mer formuende og institusjonelle markedet, sier Janson.

Forener krefter

SpareBank 1-alliansen representerer med sin utbredelse, antall kunder og lokale kunnskap Norges nest største finansgruppering.

– Vi har et stort samfunnsansvar, og SpareBank 1 er viktig for kunder over hele Norge. Vi ser at vi er en attraktiv partner for konsolidering og nye partnerskap og økosystemer. Størrelse betyr mye, og derfor ønsker vi nå å forene kreftene på spareområdet for å få muskler til å satse, utvikle og vokse, sier Jan-Frode Janson.

De 14 SpareBank 1-bankene går derfor sammen om å etablere et selskap som skal samle all felles aktivitet innenfor spareområdet. Selskapet skal levere produkter og tjenester til et bredt spekter av kunder, fra småsparerne til det formuende og det institusjonelle markedet. Kundeorientering, stordrift og utnyttelse av SpareBank 1-bankenes distribusjonskraft står sentralt i satsingen, og Janson understreker at det er sterke miljøer som nå skal samles under felles ledelse.

– ODIN har over tid opparbeidet seg en sterk posisjon i det nordiske fondsmarkedet, og har den siste tiden opplevd en betydelig vekst. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har tatt en stadig sterkere posisjon i formuesmarkedet, og SpareBank 1 Verdipapirservice er en sterk, viktig og nødvendig motor når det gjelder tegning og innløsning av verdipapirer. Disse miljøene skal vi styrke og utvikle videre for å vinne kampen om det norske spare- og plasseringsmarkedet, sier Janson.

Ronni Møller-Pettersen blir den nye sjefen

Arbeidet med etableringen av det nye selskapet har pågått siden i vår, og har vært ledet av Ronni Møller-Pettersen. Han blir nå det nye selskapets toppsjef. Møller-Pettersen (53) kommer fra stillingen som konserndirektør for innovasjon og marked i SpareBank 1 Nord-Norge. Han sier dette om sin nye rolle:

– Jeg føler meg heldig som får lede en uhyre kompetent organisasjon innenfor et svært viktig område. Nå blir målet å skape markedets beste kundeopplevelser, og å ta en ledende rolle innenfor spare- og plasseringsområdet. Samtidig er det vemodig å forlate SpareBank 1 Nord-Norge. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med svært dyktige kollegaer i nord.

Fakta om SpareBank 1s satsing på spareområdet:

  • Satsingen innebærer opprettelse av et selskap direkte eiet av SpareBank 1 SR-bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SamSpar, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Østlandet og LO.
  • Selskapet vil omfatte datterselskapene ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice.
  • Etableringen av selskapet innebærer at SpareBank 1-alliansens etablerte miljøer både ivaretas og styrkes. SpareBank 1 skal både ta vare på og utvikle sine allerede sterke konsepter og merkevarer, som for eksempel ODIN.
  • Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra regulatoriske myndigheter.

Kontaktpersoner:

  • Styreleder SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling Jan-Frode Janson, 909 75 183.
  • Styreleder i det nye selskapet , Jan Friestad, 913 45 504.
  • Påtroppende adm. direktør i det nye selskapet, Ronni Møller-Pettersen, 992 88 216.

Emner

Kategorier

Regions


SpareBank 1-alliansen består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om felles plattform og merkevare.

Bankene som er med i alliansen er SpareBank 1 BV, SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Hallingdal Valdres, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Modum, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Nordvest, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Søre Sunnmøre, SpareBank 1 Telemark, SpareBank 1 Østfold Akershus og SpareBank 1 Østlandet. I 2021 etableres også SpareBank 1 Helgeland, som blir den 15. banken i alliansen.

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90

Relatert innhold

SpareBank 1