Gå videre til innhold
Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.
Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Pressemelding -

​​Nok et solid kvartal for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverte et resultat per 3. kvartal på 1.439 mill. kroner. Det er 215 mill. kroner bedre enn fjoråret. – Vi har styrket vår posisjon innenfor tjenestepensjon og rigger oss nå for videre vekst, sier Turid Grotmoll, adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet for 3. kvartal isolert ble 527 mill. kroner, en økning på 147 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Annualisert egenkapitalavkastning ved utgangen av 3. kvartal ble 17,1 % (16,8 %).

– Vi holder god fart inn i årets siste kvartal, med fortsatt solid underliggende drift og lønnsom vekst i de fleste selskapene og forretningsområdene, sier Grotmoll.

Styrker satsingen på tjenestepensjon
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) fikk et resultat før skatt per 3. kvartal på 484 mill. kroner, som er 33 mill. kroner bedre enn fjoråret. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere finansinntekter.

Selskapets salg av risikoprodukter i personmarkedet var 4,4 % høyere ved utgangen av 3. kvartal enn i samme periode i fjor. I bedriftsmarkedet økte salgsvolumet av innskuddspensjonsforsikringer med 168 % i forhold til samme periode i fjor. Dersom årets salg av hybridpensjon inkluderes var økningen på hele 220 %.

– Vi har i løpet av året vunnet pensjonskontrakter med virksomheter av betydelig størrelse. Vi rigger nå organisasjonen for å styrke vår posisjon ytterligere i dette segmentet, sier Grotmoll.

– Flere virksomheter med ytelsespensjon har begynt å se på alternative ordninger, og det er stor nysgjerrighet rundt hybridpensjon. Avtalen vi inngikk med SINTEF tidligere i år er en bekreftelse på at vår satsing på hybridpensjon er strategisk riktig. Dette åpner markedet for oss, sier Grotmoll.

Lavere naturskadeerstatninger
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt per 3. kvartal på 787 mill. kroner. Det er en nedgang på 110 mill. kroner fra samme periode i fjor. Det er fortsatt god underliggende drift i skadeselskapet med en combined ratio på 84,7 %.

Resultatet fra forsikringsvirksomheten hittil i år ble 569 mill. kroner. Det er 165 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert inntektsføring av avviklingsgevinster.

Utviklingen fra første halvår, med god underliggende lønnsomhet og lave skadeprosenter for de største produktgruppene, fortsatte i 3. kvartal. Erstatningskostnadene hittil i år er redusert med 56 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor.

En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene per 3. kvartal er 93 mill. kroner lavere sammenlignet med fjoråret, mens øvrige erstatninger har økt. Denne økningen i skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, mens det på bedriftsmarkedet også har vært noen flere storskader.

ODIN fortsetter å øke sin markedsandel 
ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultatet før skatt per 3. kvartal på 76 mill. kroner. Det er en nedgang på 7 mill. kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes en styrt reduksjon av forvaltningshonorarene. Forvaltningskapitalen i fondene var 41,2 mrd. kroner per 3. kvartal, noe som er 3,9 mrd. kroner høyere enn for ett år siden.

ODIN fortsetter å øke sin markedsandel innenfor kombinasjonsfond, og opprettholder samtidig markedsandelen på aksjefond.

Volum- og inntektsvekst i fordringsadministrasjon
Resultatet før skatt i Sparebank 1 Gruppen Finans ble 59 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 19 mill. kroner fra samme periode i fjor. Selskapet viser fortsatt god volum- og inntektsvekst i både factoring- og porteføljevirksomheten.

Conecto fikk et resultatet før skatt per 3. kvartal på 15 mill. kroner, som er hele 11 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes sterk inntektsvekst som følge av økt antall oppdrag.

Les mer og last ned rapport her: http://investor.sparebank1.no/

Related links

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

Pressekontakt

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993
SpareBank 1