Gå videre til innhold
​SINTEF er en av de første virksomhetene som har valgt å gå fra ytelsespensjon til hybridpensjon, med SpareBank 1 som leverandør. Foto: Sintef
​SINTEF er en av de første virksomhetene som har valgt å gå fra ytelsespensjon til hybridpensjon, med SpareBank 1 som leverandør. Foto: Sintef

Pressemelding -

Hybridpensjon får fotfeste

Et ønske om større forutsigbarhet for pensjonskostnadene er i ferd med å gi hybridpensjon fotfeste i markedet. SINTEF er en av de første virksomhetene som har valgt å gå fra ytelsespensjon til hybridpensjon, med SpareBank 1 som leverandør.

Pensjonsavtalen har en årlig premieverdi på om lag 120 millioner kroner, og omfatter til sammen 1500 ansatte og fire juridiske enheter i SINTEF.

- Flere virksomheter med ytelsespensjon har begynt å se på alternative ordninger, og det er stor nysgjerrighet rundt hybridpensjon. Avtalen med SINTEF er en bekreftelse på at vår satsing på hybridpensjon er strategisk riktig. Dette åpner markedet for oss, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring.

Det er først og fremst virksomheter, organisasjoner, stiftelser og offentlige foretak med ytelsespensjon som etterspør hybridpensjon, blant annet fordi det er rimeligere og mer forutsigbart kostnadsmessig enn ytelsespensjon. Den typiske hybridpensjonskunden har høye sparepremier og høy kompetanse om pensjon.

Reduserte kostnader og økt forutsigbarhet - SINTEF har med avtalen redusert kostnadene betydelig og fått økt forutsigbarhet samtidig som de ansatte har oppnådd livsvarig utbetaling, at arbeidsgiver betaler administrasjonspremie og høyere innskudd for kvinner, sier visekonsernsjef Reidar Bye i SINTEF.

- For SINTEF var det avgjørende at vår hybridavtale ikke garanterer avkastning, men gir avkastning ut fra investeringsvalg. Sparebank1 vant denne avtalen i skarp konkurranse, og vi ønsker at leverandørene av hybridpensjon lykkes med å utvikle og etablere det nye produktet i markedet, sier Bye.

Delt ansvarHybridpensjon kom på markedet etter at Lov om tjenestepensjon ble innført i 2014. Hybridpensjon er et alternativ til innskuddspensjon og ytelsespensjon, der risikoansvaret deles mellom den ansatte, arbeidsgiveren og forsikringsselskapet.

Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, ved at pensjonstilskuddet er en definert andel av lønn og den gir høyere pensjon jo flere år du jobber. Likheten med ytelsespensjon er blant annet at den gir utbetaling så lenge du lever, og at etterlatte ikke arver opptjent pensjon ved dødsfall. Bedriften kan velge mellom fritt investeringsvalg som i innskuddspensjon eller avkastningsgarantier som i ytelsespensjon.

Forsterket kundeforhold- Vi er glade for at SINTEF har valgt SpareBank 1 også som pensjonsleverandør. Som mangeårig hovedbankforbindelse forsterker vi nå et langt og godt kundeforhold, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Med hybridpensjon setter arbeidsgiveren av en fast prosentsats av den ansattes lønn til pensjon. Pensjonssparingen er lik for alle ansatte, og pensjonskapitalen kan reguleres hvert år i forhold til lønnsveksten.

Hybridpensjon sikrer lik pensjonsutbetaling for kvinner og menn. Siden kvinner statistisk sett lever lenger enn menn, betaler bedriften et tillegg for å kompensere for dette. Hybridpensjon er derfor spesielt gunstig for kvinner.

Les mer om hybridpensjon her

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466
SpareBank 1