Gå videre til innhold
Svak NOK presser rentene OPP

Nyhet -

Svak NOK presser rentene OPP

Det er to hovedgrunner til at Norges Bank må heve renten mer enn det de tidligere har antydet, og det er den svake kronekursen og utsikter til høy lønnsvekst.

På kort sikt kan det synes positivt med en svak kronekurs, av hensyn til eksportbedriftene og at det blir billigere for turister fra andre land å feriere i Norge. Men, svak kronekurs bidrar til høye importerte priser, og da må Norges Bank svare med å heve renten.

Når kronekursen er svak blir frontfagsbedriftene mer konkurransedyktige, og dermed bidrar den svake kronen til høyere lønnsevne i ekportsektoren. Siden lønnsveksten i hele økonomien bestemmes ut fra lønnsevnen til den konkurranseutsatte industrien, så vil en svakere kronekurs bidra til å løfte lønnsveksten i hele økonomien.

For regjeringen vil en svak krone – på kort sikt - være positivt siden verdien av oljefondet øker når kronen svekker seg, og dermed kan en i henhold til handlingsregelen ta mer penger inn i statsbudsjettet.

Men, over tid vil en gradvis svekkelse av konkurransekraften til norsk økonomi, sammen med høyere lønns- og prisvekst og videre vekst i offentlig sektor, gjøre Norge stadig mindre konkurransedyktig. Faren er at det blir en spiral med stadig svakere kronekurs, som smitter inn i høyere pris- og lønnsøkning i økonomien, samtidig som handelsbalansen utenom olje svekkes videre. Da blir vi sårbare for sjokk til finanssystemet slik vi opplevde under Covid. Faren er om Norges Bank til slutt må heve renten kraftig for å forsvare kronekursen, slik de måtte på begynnelsen av 1990-tallet. Kronen er nå 4,5% svakere enn det Norges Bank anslo i desember for Q1 2023

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1