Gå videre til innhold
Sentralbanken i USA utsetter rentekutt

Nyhet -

Sentralbanken i USA utsetter rentekutt

Sentralbanken i USA holdt renten uendret i går, og varslet kun ett rentekutt i år, men 4 neste år. Det er en nedjustering fra forrige renteprognose i mars, da de varslet 3 rentekutt i år, og 3 neste år. Rentekuttene ble dermed først og fremst utsatt, og det kan tyde på at første rentekutt ikke kommer før i november eller desember. Innen utgangen av 2025 er renten nå forventet å bli kuttet 5 ganger i stedet for 6 som anslått i mars. Styringsrenten vil med den rentebanen bli redusert fra dagens 5,5% til 4% ved utgangen av 2025.

Sentralbanksjefen var tydelig på pressekonferansen at usikkerheten er stor, og at de må se at inflasjonen fortsetter å dempe deg, slik at de kan bli helt sikre på at inflasjonen varig ville bevege seg ned mot målet om en årlig inflasjonstakt på 2%.

Inflasjonsdata for mai ble publisert på morgenen samme dag som rentemøte, og prisveksten viste en underliggende vekst (altså prisvekst justert for mat og energi) på en årsvekst på 3,4%. Det er den laveste årsvekst siden 2021. Sentralbanksjefen sa at rentekomiteen hadde fått informasjon om prisveksten i mai under møtet, men at det kun hadde fått beskjeden effekt på de prognosene som ble lagt frem. De ville se flere måneder med en videre fallende trend i priser før de vil begynne å kutte renten. I referatet ble det formulert som at det var en “modest further progress” med hensyn til å få inflasjonen tilbake til målet. Noe overaskende justerte sentralbanken opp anslag for prisvekst, fra 2,6% til 2,8% for underliggende prisvekst i år, noe sentralbanksjefen på pressekonferansen forsøkte å tone ned med at de ønsket å gi et konservativt anslag.

Soft landing

Sentralbanken ser for seg, og ønsker, en soft landing, der BNP veksten i år vil bli 2,1% og 2% de tå påfølgende år, mens arbeidsledigheten kun vil stige marginalt fra dagens 4% til 4,2% neste år og deretter falle til 4,1% i 2026. Arbeidsmarkedet er fortsatt sterkt, men i ferd med å kjøle seg noe ned. Sysselsettingsveksten i mai var på solide 272 000, og lønnsveksten fortsetter å stige.

Forventer «higher for longer» renter

Sentralbanken justerte opp anslaget for hva de tror rentene på lenger sikt vil være til 2,8%, en oppjustering fra 2,6% i mars. Vi tror de vil måtte justere dette anslaget videre opp og ende på et nivå over 3%. Det handler om de store trenene med de-globalisering, opprustning og hjemflagging av produksjon og sikre tilgang til alt fra mineraler, metaller, energi og mat til egenproduksjon av kritisk teknologi. Dette er tunge trender som vil påvirke økonomien i mange år fremover, og i slike perioder med omstilling vil det være behov for et noe høyere rentenivå enn det vi var vant til i tiårene hvor vi kunne hente gevinster fra økt globalisering og nedrustning.

Markedet fornøyd med både inflasjon og rentemøte

Aksjemarkedet i USA nådde en ny all-time high etter både de moderate pristallene på morgenen og på sentralbankens uttalelser. Den brede aksjeindeksen S&P 500 steg 1% i går, og renten på en 2 års statsobligasjon i USA falt med 0,12 %-poeng til 4,7%. Markedet priser nå inn en sannsynlighet for et rentekutt i september til 64%, ned fra rundt 80% i forkant av rentemøtet i går. Sentralbanken holdt døren åpen for at det kan komme et rentekutt i september, men at det ville kreve at løpende informasjon frem til det rentemøtet viste klare tegn til at både prisveksten og den økonomiske veksten avtok mer enn det de til nå ser for seg.

Andre sentralbanker har allerede kuttet renten

Sentralbankene i Europa, Sverige og Canada har allerede startet å kutte renten. Men, vekstutsiktene i disse landene er betydelig svakere enn i USA, og dermed vil prisveksten modere seg noe raskere i disse landene. For Norges Bank har rentekuttene i andre europeiske land hatt kun en beskjeden positiv effekt på kronekursen. Vi tror derfor at Norges Bank vil avvente et rentekutt fra USA før de kutter renten. Det betyr at vi fortsatt holder en knapp på at det første rentekuttet i Norge først kommer neste år. Nye signaler fra Norges Bank kommer den 20 juni.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1