Gå videre til innhold
Renter vil bli holdt høye - eller høyere - lenge

Nyhet -

Renter vil bli holdt høye - eller høyere - lenge

Sentralbanksjefen i USA varslet fredag at renten vil bli holdt høy (eller høyere) lenge, for å være helt sikker på at inflasjonen kommer ned. Det blir trolig rentepause i Europa og USA i september. Norges Bank hever renten til 4,25% i september, og trolig en økning til før jul.

«weponization» av handel driver opp inflasjon. Land etter land må øke egenproduksjon av alt fra forsvarsmateriell, teknologi og mat, og sikre at hele forsyningskjeden er produsert i allierte land. USA har en kraftig investeringsvekst, særlig innen produksjon av computere, elektronikk, samt offentlig infrastruktur og forsvar. BRICS landene økte med 6, og de 11 fremvoksende land ønsker å konfrontere USAs hegemony, og redusert bruk av USD. At India lykkes med månelanding viser at de er blitt en teknologistormakt, etter tiår med målrettet satsing på utdanning innen realfag og teknologi. Samlet utdanner Kina, Russland, India og Iran rundt 1,5 millioner ingeniører hvert eneste år, dobbelt så mange som USA, Japan, Tyskland, Frankrike og UK til sammen.

Når alt fra mat, energi, råvarer, mineraler, kompetanse, produksjon av varer og teknologi blir brukt som «våpen», driver det opp inflasjonen. Forrige gang energi ble brukt som «våpen» var 1970-tallets oljeprissjokk. Svaret da var storstilt utbygging av kjernekraft. Sverige og Frankrike bygde flest, halverte sitt CO2 utslipp på 15 år, samtidig som de doblet energiproduksjon og vekst i økonomien. Svaret på dagens klimakrise og energikrig er det samme. Sverige, Finland, Polen, UK med flere bygger nye, mens Tyskland risikerer en alvorlig økonomisk krise pga. irrasjonell stenging av kjernekraftverk.

Veksten i norsk økonomi holdes oppe av økte oljeinvesteringer og økt oljepengebruk over statsbudsjettet. Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt. Men, veksten i pengemengden er negativ, og kredittveksten bremser kraftig. Nybygging har bremset kraftig, og boligprisene vil trolig falle utover vinteren. Vi tror Norges Bank vil heve renten som planlagt i september. Om det kommer en renteøkning til før jul er mer usikkert. Antall konkurser øker, og videre kraftig fall i pengemengde og kredittvekst vil være tidlige tegn på at renten er høy nok. Om det blir børsuro og tiltagende fall i boligpriser utover høsten, blir det trolig ikke flere renteøkninger. Men, en videre vekst i offentlig pengebruk, høy lønnsvekst og økende leiepriser, samt videre svekkelse av kronen, kan det føre til en ytterligere renteøkning i løpet av høsten

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1