Gå videre til innhold
Renteøkning til jul, med håp om rentekutt neste år

Nyhet -

Renteøkning til jul, med håp om rentekutt neste år

Norges Bank hevet renten til 4,5%. Sentralbanksjefen sa på pressekonferansen at rentetoppen mest sannsynlig er nådd og at de venter at renten kan kuttes i løpet av andre halvår neste år.

Årsaken til at renten måtte økes i dag var:

  • Inflasjon langt over målet
  • Kronen har svekket seg, og det var risiko for videre svekkelse om ikke renten ble hevet i dag

Den svake kronen er den viktigste årsak til at Norges Bank hevet renten i dag. Selv med renteøkningen i dag vil de ikke nå inflasjonsmålet før tidligst 2027. I prognosen venter Norges Bank en prisvekst på 2,5% ved utgangen av deres prognoseperiode i 2026. Hadde de ikke hevet renten, måtte de ha lagt inn en svakere kronekurs i sin modell, og dermed ville prisveksten ha blitt høyere enn 2,5% ved utgangen av prognoseperioden. En svak kronekurs øker importert prisvekst. I tillegg øker eksporten og gir høyere inntjening for eksportbedrifter og dermed øker rommet for lønnsøkning i eksportsektoren. Jo svakere krone jo høyere er risikoen for høyere lønnsvekst i frontfaget.

Rentekutt i løpet av neste år

Ifølge rentebanen som ble lagt frem i dag venter Norges Bank at renten kan kuttes i løpet av siste halvår neste år. Renten ventes å bli redusert med 4 rentekutt innen utgangen av 2025.

I prognosene ble oljeinvesteringene økt til en vekst på hele 8% i år, og 7% neste år. I tillegg ventes offentlig etterspørsel å øke med 2,1% i år og 1,2% neste år. Det er en risiko for en mer ekspansiv finanspolitikk neste år i og med at den svake kronekursen løfter verdien av oljefondet og dermed øker rommet for å øke oljepengebruken neste år.

I en tale til CME for noen uker siden uttalte sentralbanksjefen at årsaken til at kronekursen var så svak var 4 forhold:

  1. norsk økonomi har hatt svakere utvikling i produktivitet de siste årene,
  2. rente er lavere i Norge enn i en del andre land,
  3. norsk sparekapital går i større grad ut av landet, og til slutt er
  4. risikopremien har økt for å investere i Norge.

Norges Bank har kun ett virkemiddel og det er renten. Men, Norges Bank kan i tillegg bidra til å redusere risikopremien ved å investere i Norge hvis de får kontroll på inflasjonen. Det er andre deler av den økonomiske politikken som mer effektivt kan redusere risikopremien ved å investere i Norge og å løfte produktivitetsveksten. At Norges Bank nå hever renten vil forhåpentligvis få søkelyset til å rettes mot andre sider ved den økonomiske politikk som kan bidra til å styrke tilliten til den norske kronen, slik at vi slipper flere renteøkninger.

Emner

Kategorier

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

SpareBank 1