Gå videre til innhold
Sjefsøkonom i SpareBank 1 gruppen, Elisabet Holvik mener det er åtte grunner til at rentene stiger
Sjefsøkonom i SpareBank 1 gruppen, Elisabet Holvik mener det er åtte grunner til at rentene stiger

Nyhet -

Ny makrorapport: Renteoppgangen kommer!

I takt med sterkere globale vekstutsikter, og et godt arbeidsmarked i USA, har rentene på amerikanske statsobligasjoner steget kraftig.

Det er 8 grunner til at rentene stiger:

  1. Risiko for deflasjon er borte, det gir normal forventing til inflasjon og renteøkninger.
  2. Sentralbanken i USA har varslet 3 renteøkninger i år.
  3. Sentralbanken i USA redusere sin beholdning av statsobligasjoner, og vil trappe opp nedsalget til USD 150 mrd i kvartalet de neste par årene.
  4. Sentralbankene i Europa og Japan vil i løpet av året avslutte sine kjøp av obligasjoner i markedet, og etter hvert redusere sine beholdninger av obligasjoner.
  5. I USA vil statens lånebehov øke som følge av skattereformen.
  6. Teknisk analyser viser klare tegn til at det er etablert en ny trend med stigende obligasjonsrenter i USA, og den 10-årige statsobligasjonsrenten i USA kan stige til mellom 3% og 4% innen relativt kort tid. Tekniske trender kan bli selvforsterkende.
  7. Økt fare for proteksjonisme og valutakrig øker risikoen for at inflasjonen kan overraske på oppsiden.
  8. Svakere USD trend svekker utenlandske investorers appetitt på å investere i USA.

Den største faren er at den raske økningen i lange renter vil føre til et kraftig fall i aksjemarkedet. Det siste tiåret har obligasjonsrentene blitt holdt kunstig lave, siden verdsetting av aksjer øker med lavere renter. Som figuren under viser, så har tidligere perioder med raskt økende lange renter gitt børsfall. Det må derfor tas høyde for at aksjemarkedet kan korrigere ned om de lange rentene fortsetter å stige så raskt som de har gjort til nå. Selv om rentene nå er mye lavere enn i forkant av tidligere kraftige aksjefall, så er til gjengjeld den prosentvise økningen nå større.

Et forhold som kan bidra til å dempe den ventede renteoppgangen er at bankene er blitt strengere regulert etter krisen i 2008. For å gjøre bankene tryggere har de fått et betydelig økt krav til å holde sikre og likvide verdipapirer. For å oppfylle de strengere kravene har bankene økt incentiv til å kjøpe statsobligasjoner.

Normalt vil en renteoppgang i USA smitte over til Norge, siden norske banker funder seg i det globale obligasjonsmarkedet. Norske lånerenter kan derfor stige fremover, selv om Norges Bank velger å holde styringsrenten uendret. Nye rentesignaler kan komme i årstalen den 15. februar.

Se mer i vedlagte rapport

Emner

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1