Gå videre til innhold
Norges Bank varsler første rentekutt til høsten

Nyhet -

Norges Bank varsler første rentekutt til høsten

Norges Bank med uendret rente, varsler første rentekutt til høsten

I pressemeldingen legger de vekt på:

  • Kronen er noe sterkere enn anslått i forrige strategirapport
  • Arbeidsledigheten er fortsatt svært lav, og sysselsetningen er noe høyere enn ventet i forrige rapport
  • Underliggende prisvekst fortsatt klart over målet, var 5,5% i desember

Samlet sett vurderer Norges Bank at utsiktene for norsk økonomi er om lag som ventet i forrige strategirapport i desember.

Norges Bank mener at renten er høy nok, og at den trolig vil kunne senkes til høsten. Men, de vil først se at prisveksten faktisk dempes, og de skriver at: etter hvert som prisveksten kommer ned og forholdene i økonomien tilsier det, kan vi begynne å sette renten ned igjen».

De gjentar at det er stor usikkerhet, og at om kronen svekker seg og prisveksten holder seg høy lenger enn det de nå tror, så er de beredt til å heve renten igjen. Skulle økonomien og prisveksten bremse kraftigere opp, vil de kunne sette renten raskere ned.

Markedet forventer at Norges Bank vil begynne å kutte renten allerede i første kvartal i år, og at styringsrenten skal kuttes til rundt 3,5%. Norges Bank har i sin siste rentebane antydet at renten skal kuttes med 0,25 %-poeng i løpet av Q4 i år. Ser en lenger ut har Norges Bank og markedet lik forventning til hva renten skal være i 2026, da begge venter en styringsrente rundt 3%.

Vi tror det er lite sannsynlig med rentekutt før etter sommeren, gitt den svake kronekursen og utsikt til et høyt lønnsoppgjør. Det er selvsagt mye som kan skje, som nye sjokk til finansmarkedet og vi kan ikke utelukke at kronen styrker seg videre. Men, vi tror sentralbanken i USA også må vente litt lenger enn det markedet tror før de begynner å kutte renten. Dermed vil trolig ikke kronen styrke seg så veldig mye fremover.

Norges Bank har et overordnet mål om å få inflasjonen ned til 2%. Selv med den rentebanen som lå i strategirapporten fra desember, pluss en noe sterkere kronen, så vil ifølge Norges Banks modeller ikke inflasjonen trolig ikke komme helt ned til 2% ved utgangen av 2026. Skulle de begynne å kutte renten tidligere, og dermed risikere at kronen svekker seg, så vil det kunne resultere i at inflasjonen biter seg fast og det kan bli behov for nye runder med renteøkninger.

Emner

Kategorier

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

SpareBank 1