Gå videre til innhold
Norges Bank varsler første rentekutt i løpet av Q4

Nyhet -

Norges Bank varsler første rentekutt i løpet av Q4

Norges Bank er tryggere på at rentetoppen er nådd, og varsler første rentekutt vil komme i løpet av Q4. I rentebanen anslår de at styringsrenten i Q3 vil være på 4,44%, og det betyr at det kun er en liten sannsynlighet for at renten kuttes på rentemøtet den 19. september. For fjerde kvartal anslår de en rente på i gjennomsnitt 4,29%, noe som indikerer at renten vil kuttes til 4,25% med stor sannsynlighet i løpet av Q4.

Samtidig løfter de rentebanen litt fremover i tid, noe som da betyr at de vil holde renten marginalt høyere noe lenger enn det de så for seg i forrige strategirapport. Det er imidlertid kun snakk om opp mot 0,1%-poeng oppjustering av rentebanen, men det er et viktig signal til valutamarkedet.

Norges Bank er trolig fortsatt urolige for at kronen skal svekke seg, og har derfor med den samme advarsel som i de forrige pressemeldingene om at: «Dersom kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er komiteen beredt til å heve renten igjen». Norges Bank vil derfor trolig vente til at sentralbankene i andre land setter ned renten, og se an effekten dette har på kronekursen, før de selv setter ned renten. Kronen har styrket seg mer enn det Norges Bank la til grunn i forrige strategirapport, takket være den overraskende renteøkningen i desember. Norges Bank har med dette gitt sin klare støtte til at det er viktig å stabilisere kronen for derigjennom å få kontroll med prisveksten. Som en liten åpen økonomi med høy import, vil kronekursen ha stor betydning for inflasjonen. En svekket valutakurs vil og bety høyere lønnsvekst, i og med at frontfaget, som er eksportbedrifter, får økt lønnsevne når kronen svekker seg. Norges Bank anslår en lønnsvekst i år på 4,9%.

Emner

Kategorier

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1