Gå videre til innhold
Norges Bank varsler behov for en klart høyere rente selv etter nytt dobbelt rentehopp

Nyhet -

Norges Bank varsler behov for en klart høyere rente selv etter nytt dobbelt rentehopp

Norges Bank leverte et nytt dobbelt rentehopp i dag, og uttalte at det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet. 

Uttalelsen om at det er behov for en klart høyere rente kan bety at de vil komme med dobbethopp på flere av de neste rentemøtene i år. Det er rentemøter i september, november og desember. Om de leverer dobbelthopp på alle møtene vi det si at styringsrenten kan komme opp i 3,25% ved utgangen av året. Med et normalt påslag vil det si at et typisk boliglån vil få en rente på over 4%. 

Vi tror det er behov for denne type tydelig signal fra sentralbanken, for å få rask effekt på realøkonomien. Fortsatt er veksten i pengemengde en god del høyere enn i årene før pandemien. Inflasjon skapes når for mye penger jakter på for få varer. For å få produsert mer varer når det er skrikende mangel på arbeidskraft, må noen av de minst produktive bedriftene legges ned, og aller helst burde en frigjøre arbeidskraft også fra offentlig sektor og over i produksjon av varer, energi og til industrien. Høyere renter bidrar til en mer disiplinert kapitalbruk, og investorer vil prioritere investeringer med høy og trygg avkastning. Regjeringes store investeringstilskudd til det grønne skiftet har økt investeringer og dermed et betydelig økt arbeidskraftsetterspørsel etter fagarbeidere og ingeniårer og teknologer. Dette er det i dag stor mangel på. 

Et så tydelig signal til regjeringen før budsjettet legges frem, vil kunne føre til at regjeringen i større  grad må holde igjen på generell økt pengebruk, men og at de må øke tempo i å få utdannet flere med riktig kompetanse i Norge. Når kronekursen er så svak som den er i dag, er det mindre attraktivt for arbeidsinnvandrere å komme til Norge. I år var det rundt 20 000 kvalifiserte søkere til ingeniørstudier i Norge, med kun 6 000 fikk plass. Skal vi dempe lønnspresset må det utdannes flere med den kompetanse som næringslivet etterspør. Dette er viktige strukturgrep regjeringen kan ta for å bidra til å dempe inflasjonspresset, og for å få fortgang på det grønne skiftet. 

Forbrukerundersøkelsen til Finans Norge som ble publisert i går gir et tydelig signal om at konsumet vil dempes utover høsten og vinteren, og med nytt hopp i strømprisene i vinter vil det kunne bli en betydelig brems. Først når en ser tydelig dempet forbruk, lavere vekst i pengemengden og noe økende arbeidsledighet og konkursrater, tror jeg Norges Bank vil gå over til å heve renten med 0,25%-poeng skritt og deretter ta pauser i rentehevingene. Trolig vil de levere et dobbelt rentehopp i september og november, og så se an situasjonen med en 0,25% økning i desember. At rentene skal videre opp er det bare å forberede seg på. Følg med på sentralbanksjefens tale under Arendalsuka klokken 1300.   

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1