Gå videre til innhold
Norges Bank: Svak krone presser rentetoppen til 3,5%

Nyhet -

Norges Bank: Svak krone presser rentetoppen til 3,5%

Som ventet hevet Norges Bank renten til 3% i dag, og løftet rentebanen slik at de indikerer to videre renteøkninger frem til sommeren, til en rentetopp på 3,5%. Neste renteøkning kommer i mai. Det er to hovedgrunner til at Norges Bank øker varsler økte renter:

  • Svak krone
  • Høy lønnsvekst

Norges Bank advarer og om at dersom kronen fortsetter å svekke seg, så må de heve renten enda høyere enn 3,5%. Som jeg har advart om lenge, så er det fundamentale forhold som gjør at kronen har svekket seg. Det viktigste er en gradvis svekket konkurransekraft, som følge av en høyere lønns- og kostnadsvekst enn i andre land, samtidig som veksten i produktivitet har vært midt på treet sammenlignet med andre land. Konkurransekraften har blitt holdt oppe av en gradvis svakere kronekurs, og dermed er det den svake kronen som har holdt oppe lønnsveksten i frontfagsbedriftene. Med frontfagsmodellen smitter lønnsveksten fra den mest konkurransedyktige sektoren inn i hele økonomien. De store olje- og gassinntektene til staten blir investert i oljefondet, som investerer alt i utladet. Kun inntil 3% av fondets verdi går inn i statsbudsjettet årlig. En svak kronekurs øker verdien av oljefondet, siden investeringene i andre land blir målt i norske kroner.

For investorer har det vært en trend i mange år at de i økede grad har plassert kapitalen i utlandet. Økt skattenivå og nye uforutsigbare skatter bidrar til mindre forutsigbarhet og reduserer investorers investeringsvilje i Norge. Med sin klare advarsel om at en videre kronesvekkelse vil måtte møtes med høyere renter, spiller Norges Bank ballen nå over til regjering og Storting, slik at de kan bidra med tiltak for å bedre konkurranseevnen til norsk økonomi og til å styrke incentiver for produktive investeringer i Norge, herunder å se på hvordan norske eiere og investorer blir skattet sammenlignet med andre land. Siden norske banker henter mye av sine innlån i det globale kapitalmarkedet, vil bankkonkurs kunne gjøre at kredittpåslag øker, og at bankene for å opprettholde inntjening vil måtte øke utlånsrentene, slik vi har sett i andre land. Kombinansjonen av økte kredittpåslag på toppen av økte styringsrenter, vil kunne gi enda høyere utlånsrenter til husholdninger, kommuner og bedrifter.

Kronen styrket seg etter annonseringen klokken 10. Vi tror det underliggende over tid er størst risiko for en videre kronesvekkelse, på grunn av de fundamentale forhold som svak underliggende konkurransekraft, og redusert investeringsvilje grunnet svekkede rammevilkår for bedriftseiere og investorer i Norge. Det igjen betyr at rentene mest sannsynlig blir satt videre opp til 3,5% til sommeren, gitt at det ikke blir mer uro i bank og finansmarkedet før det.

Emner

Kategorier

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

SpareBank 1