Gå videre til innhold
Ingen rentekutt i år - Norges Bank varsler først rentekutt neste år

Nyhet -

Ingen rentekutt i år - Norges Bank varsler først rentekutt neste år

Som ventet varslet Norges Bank i dag at renten holdes uendret, og de skyver på første rentekutt til neste år. I rentebanen ligger det inne en helt marginal sannsynlighet for at renten skal heves i løpet av andre halvår, for så å kuttes med 0,25 %-poeng i første kvartal neste år.

Norges Bank ser for seg at renten skal kuttes med inntil 3 rentekutt neste år, til en rente ved utgangen av året på 3,75%.

Norges Bank gjentar at usikkerheten er stor og at skulle det bli økt inflasjonspress, så vil de være beredt til å heve renten. Vi holder på vår prognose om uendret rente ut året, og et første kutt i løpet av første kvartal. Om noe tilsier dagens informasjon fra Norges Bank at sannsynligheten har økt for at renten må holdes uendret et godt stykke ut i neste år. Hensynet til kronen veier tungt, siden bedriftene i regionalt nettverk peker på at det er vanskelig å hente arbeidskraft fra utlandet. Dermed bidrar den svake kronen til både høyere importert prisvekst, høyere lønnsvekst via bedre lønnsevne i frontfagsbedriftene, og til at presset i arbeidsmarkedet øker når bedriftene ikke får tak i ansatte i Norge og sliter med å hente arbeidskraft fra utlandet.

Den underliggende driver at økt prisvekst globalt har vært en gradvis tiltagende stormaktskonflikt, med opprustning, todeling av verdensøkonomien, hjemflagging av produksjon og økt egenutvikling og produksjon av alt fra mineraler, metaller, mat, teknologi og forsvarsmateriell. Dette smitter inn også i Norge, der vi venter en betydelig økt pengebruk til forsvaret, inkludert økt personell i forsvarsektoren og flere kontrakter til forsvarsindustrien som vil gi betydelige ringvirkninger lokalt.

Emner

Kategorier

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1