Gå videre til innhold
Et budsjett for høyere renter - SpareBank 1 makrorapport

Nyhet -

Et budsjett for høyere renter - SpareBank 1 makrorapport

Statsbudsjettet for neste år er mindre stramt enn det Norges Bank så for seg. Med en prisvekst i september på hele 6,9% ligger det an til en ny renteøkning på 0,5%-poeng i november og desember.

Etter kraftig utgiftsvekst i forbindelse med Covid, økte offentlig sektors andel av økonomien til 65%. I budsjettet for neste år vil andelen reduseres til 60%, godt over våre naboland som har en offentlig sektor som ligger rundt 47% av økonomien.

I en krevende tid for næringslivet, med økte utgifter til lønn, strøm og drivstoff, øker skattene for næringslivet med 47 mrd. Særlig hardt blir familieeide bedriftene rammet av at både satsene for formuesskatt har økt, i tillegg til at grunnlaget for å beregne formuesskatten har økt, og på toppen øker utbytteskatten med hele 2 %-poeng. Spesielt krevende er det for familieeide oppdrettsfirma, som har fått justert opp verdien av konsesjoner til full markedsverdi i beregning av formuesskatt. Med grunnrenteskatt, selskapsskatt, produksjonsavgift, formuesskatt og utbytteskatt vil den effektive skattesatsen øke til over 80%.

Statens utgifter vil øke i årene fremover i møte med eldrebølgen. Usikkerheten i næringslivet, og for investorer, er hvilke nye skatter som kommer på næringslivet for å balansere statsbudsjettene. Denne usikkerheten vil dempe investeringsviljen, og føre til at flere selger seg ut i frykt for at bedriften skal bli rammet av en ny krise. Investeringer for 20 milliarder er allerede lagt på is.

Den langsiktige konsekvensen kan bli en videre svekkelse av produktivitetsveksten, og en videre svekkelse av kronekursen. Kronen har om lag halvert seg i verdi siden 2008, målt mot USD. Mindre kapital investert i Norge, gjør kronen sårbar for uro i finansmarkedet, slik vi opplevde i mars 2020.

Svakere krone øker importert prisvekst. Med svak produktivitetsvekst øker prissmitten inn i norsk økonomi. Prisene i Norge har steget 6,9% fra september i fjor, og underliggende prisvekst er på hele 5,3.

Vi tror Norges Bank vil måtte heve renten med 0,5 %-poeng på de to resterende møter i år, slik at styringsrenten når 3,25% ved utgangen av året, og at rentetoppen neste år blir rundt 3,5%. Risikoen er stor for at rentetoppen blir betydelig høyere om kronen svekker seg videre.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1