Gå videre til innhold
Foto: NIF / Eirik Førde.
Foto: NIF / Eirik Førde.

Pressemelding -

Vil gjøre hverdagen til idrettslagene enklere

Nye bank- og regnskapstjenester skal nå gjøre det lettere for landets 9 500 aktive idrettslag å håndtere økonomi og regnskap trygt og enkelt – og i henhold til lovverket.

De aller fleste norske idrettslag drives på dugnad, og langt fra alle frivillige har økonomi- eller organisasjonserfaring. Da kan lovverket og alle kravene være utfordrende å navigere i.

Nå lanserer SpareBank 1-bankene en ny bank- og regnskapsløsning for idrettslag. Løsningen effektiviserer hverdagen for økonomiansvarlige og bidrar til bedre kontroll i landets mange idrettslag.

– Vi er utrolig takknemlige for det arbeidet frivillige rundt om i landet legger ned, og vi er glade for at vi har samarbeidspartnere og sponsorer som også jobber med å gjøre arbeidet lettere for dem som bruker fritiden sin på at barn og unge skal få drive med idrett, forteller Rune Midthaug, leder for kommersiell forretningsutvikling i Norges Idrettsforbund.

Gjør det lettere å følge lovverket

SpareBank 1s nye løsning sørger for at frivillige unngår å bruke privat nettbank-innlogging for å håndtere idrettsklubbenes økonomi. Dermed får idrettslagene en enklere hverdag, som også ivaretar lovverket.

– Bank+Regnskap oppfyller idrettens krav om at to personer alltid skal godkjenne betalinger i banken. Regnskapsprogrammet snakker med idrettens medlemssystem, KlubbAdmin, og kan importere transaksjoner rett inn i regnskapet, forteller Stein Bugge, sponsoransvarlig for SpareBank 1-alliansen.

Bankene erfarer at mange blander lagets økonomi med egen privatøkonomi når de benytter sin private nettbank for å administrere idrettslagets penger. Med den nye løsningen fra SpareBank 1, hvor bank og regnskap er integrert, blir økonomien håndtert riktig.

Den nye løsningen skal også senke terskelen for å benytte regnskapsfører. Dette vil kunne gjøre det mer attraktivt å påta seg viktige økonomiverv for idrettslagene.

Bort med Ecxel-arkene

Mange idrettslag benytter fortsatt Excel-ark, noe de har lov til om klubben har under 600 bilag i året. Det klassiske regnearket byr imidlertid også på noen utfordringer.

– Å overta et regneark kan være en skremmende oppgave. Det kan være uoversiktlig, og mange bruker lang tid på å rydde opp i gammel moro. Det er også tungvint og vanskelig å ettergå ulike utgifter i et regneark, avslutter Bugge.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Stein Bugge

Stein Bugge

Sponsoransvarlig +47 98236260

SpareBank 1