Gå videre til innhold
Turid Grotmoll leverte i 2016 tidenes nest beste resultat for SpareBank 1 Gruppen
Turid Grotmoll leverte i 2016 tidenes nest beste resultat for SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Tidenes nest beste resultat for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverte et resultat for 2016 på 2.019 millioner kroner. Bare én gang tidligere, i 2014, har årsresultatet passert 2 milliarder.

2016-resultatet er vel 400 millioner kroner bedre enn i 2015 (1.618). Resultatet for 4. kvartal isolert ble 580 mill. kroner, mot 393 mill. kroner i samme periode året før. Annualisert egenkapitalavkastning ble 19,1 prosent (17,2 prosent).

– Vi er svært fornøyd med å ha levert det neste beste resultatet i konsernets historie. 2016 har vært preget av solid underliggende drift og lønnsom vekst i de fleste selskapene og forretningsområdene, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

– Vi har jobbet systematisk med å gi kundene gode opplevelser og enkle, digitale tjenester. Derfor er det ekstra gledelig at vi også i 2016 har Norges mest fornøyde forsikringskunder i EPSI-undersøkelsen – både før og etter skade. I tillegg fikk SpareBank 1 bransjens høyeste score i omdømmeanalysen RepTrak. Dette motiverer oss til å strekke oss ytterligere for kundene våre, sier Grotmoll.

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016


Opp en divisjon på pensjon

SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) fikk et resultat før skatt på 517 mill. kroner, som er 63 mill. kroner bedre enn i 2015. Selskapet har foretatt en rekke avsetninger og full oppreservering for langt liv i fripoliseporteføljen. Dette er disposisjoner ved årsslutt som har påvirket resultatet negativt, mens gode finansmarkeder bidro til vesentlig bedre finansresultat. Avkastningen i selskapsporteføljen var 106 mill. kroner høyere i 2016 enn i 2015.

– Gjennom 2016 har vi løftet oss opp en divisjon på pensjonsområdet. Vi har vunnet kontrakter med virksomheter av betydelig størrelse, innenfor både innskudds- og hybridpensjon. Samtidig merker vi at privat pensjonssparing nå kommer for fullt. Vi er rigget for å ta imot fortsatt stor vekst fra både bedrifter og privatpersoner, sier Grotmoll.

Færre naturskader
SpareBank 1 Skadeforsikring AS fikk et resultat før skatt på 1.447 mill. kroner, som er 168 mill. kroner bedre enn i 2015. Det er fortsatt god underliggende drift i skadeselskapet med en combined ratio på 79 prosent.

Brutto erstatninger var 135 mill. kroner lavere enn i 2015. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i naturskader. Avviklingsgevinstene var høye også i 2016, med 453 mill. kroner, mot 494 mill. kroner i 2015.

Gode finansmarkeder har også bidratt til økte finansinntekter i skadevirksomheten. I 2016 utgjorde finansinntektene 403 mill. kroner, som er 208 mill. kroner høyere enn året før. 2016 har også vært et år med god antallsutvikling, spesielt når det gjelder hus- og bilforsikringer.

– Vi har satset offensivt på utvikling av brukervennlige digitale løsninger, og har nå fullautomatiserte kjøpsløsninger for de fleste forsikringsprodukter. Vi kommer til å fortsette for fullt med utvikling av digitale og bruksbaserte tjenester, som skal gjøre det trygt og enkelt for kundene, sier Grotmoll.

Redusert resultat for ODIN
ODIN Forvaltning AS fikk et resultat på 85 mill. kroner, som er 11 mill. kroner lavere enn i 2015. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak reduserte forvaltningshonorarer, samt nedskriving av verdien på datterselskapet i Finland.

ODIN økte sine markedsandel for kombinasjonsfond i 2016 og oppretthold markedsandelen for aksjefond i personkundemarkedet.

Vesentlig bedring i Conecto
SpareBank 1 Finans (Factoring og Portefølje) fikk et resultat på 82 mill. kroner i 2016, som er på linje med 2015-resultatet. Factoring fikk et resultat på 39 mill. kroner, som er 19 mill. kroner ned fra året før. Nedgangen skyldes en valutagevinst på 18 mill. kroner i 2015-regnskapet. Selskapet har fortsatt høy utlånsvekst, på 17,6 prosent. Også i Portefølje fortsatte veksten, med solid volumvekst og forbedret innfordring.

Conecto (inkasso) fikk et resultat på 19 mill. kroner i 2016, en tredobling fra året før.


Les mer og last ned analytikerpresentasjon her: http://investor.sparebank1.no/

Emner


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Pressekontakt

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993
SpareBank 1