Gå videre til innhold
SpareBank 1 Gruppen med administrerende direktør Turid Grotmoll i spissen leverer konsernets nest beste resultat noensinne.
SpareBank 1 Gruppen med administrerende direktør Turid Grotmoll i spissen leverer konsernets nest beste resultat noensinne.

Pressemelding -

Tidenes nest beste for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat for 2017 på 2.210 millioner kroner før skatt. Det er 190 mill. kroner bedre enn året før og det nest beste resultatet fra konsernet noensinne. Livsforsikringsvirksomheten leverer rekordresultat.

Dette er tredje gang de siste 20 årene at SpareBank 1 Gruppen leverer et resultat på over 2 milliarder kroner, og 2017-resultatet er kun slått av rekordåret 2014 (2,4 mrd. kroner). Resultatet for 4. kvartal isolert ble 773 mill. kroner, nesten 200 mill. bedre enn i samme kvartal i 2016. Annualisert egenkapitalavkastning ble 22,7 prosent (19,2 prosent).

– 2017 har vært et år med mange høydepunkter, og vi gleder oss stort over å levere det nest beste resultatet i konsernets historie. Året har vært preget av solid underliggende drift og lønnsom vekst, samt høye finansinntekter, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Her kan du laste ned analytikerpresentasjonen.

– Vi har fortsatt vårt nitidige arbeid med å skape gode kundeopplevelser i alle ledd, fra utvikling av enkle, digitale tjenester til oppgjørssituasjonen. Samtidig har vi styrket vår samlede kompetanse innenfor data, teknologi og innovasjon. Vi har blant annet lansert vår første smartforsikring, Smart bilforsikring, som har satt oss på innovasjonskartet også internasjonalt. En annen viktig bidragsyter er implementeringen av digital Melde skade-løsning for 70 prosent av skadehendelsene, sier Grotmoll.

Tidenes beste på livsforsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) fikk et resultat før skatt på 836 mill. kroner. Det er 319 mill. kroner bedre enn i 2016 – og det beste årsresultatet noensinne for selskapet. Selskapet fortsetter å levere svært god avkastning til sine kunder. Verdijustert avkastning på hele 8 prosent ga høye finansinntekter og et sterkt renteresultat.Selskapet har bygget solide buffere, blant annet gjennom et kursreguleringsfond som utgjorde 2,3 mrd. kroner ved utgangen av 2017.

– Vi har gjennom året styrket vår posisjon innenfor tjenestepensjon. Samtidig har oppmerksomheten rundt privat pensjonssparing økt, med lansering av to viktige spareprodukter: Pensjonskonto og IPS. Vi har rigget oss for å ta imot stor vekst fra både bedrifter og privatpersoner, og har begynt å høste fruktene av dette, sier Grotmoll.

Både risiko- og administrasjonsresultatet var lavere enn i 2016. Svakere risikoresultat skyldes blant annet negativt risikoresultat i individuell uførepensjon. Svekket administrasjonsresultat skyldes både økte driftskostnader og økte provisjoner til bankene som følge av større bestand.

Sterk vekst i salg og bestand
SpareBank 1 Skadeforsikring AS fikk et resultat før skatt på 1.311 mill. kroner. Dette er 136 mill. svakere enn i 2016. Resultatnedgangen skyldes et lavere forsikringsresultat som følge av både høyere skade- og kostnadsprosent. Den forsikringstekniske lønnsomheten er imidlertid fortsatt sterk, med en brutto combined ratio på 83 prosent i 2017.

– Vi har hatt en svært sterk utvikling i salg og bestand på våre hovedprodukter i privatmarkedet. På bilforsikring har salget økt med 18 prosent og husforsikring med 22 prosent. Digitalt salg har etablert seg som en viktig bidragsyter til de gode resultatene. Samtidig har vi gjennom året fått befestet verdien av å være del av en sterk bankallianse, med kraftig salgsøkning også gjennom betjente kanaler, sier Grotmoll.

Rekordhøy forvaltningskapital i ODIN
ODIN Forvaltning AS fikk et resultat på 106 mill. kroner, som er 21 mill. kroner bedre enn i 2016. Netto nytegning var på 2,8 mrd. kroner, og totalforvaltningskapital i fondene utgjorde rekordhøye 54,3 mrd. kroner ved utgangen av 2017. ODIN har opprettholdt sin posisjon som den nest største fondsforvalteren i personkundemarkedet.

SpareBank 1 Factoring leverte et resultat på 59 mill. kroner, 15 mill. kroner bedre enn året før. Resultatforbedringen skyldes både økte utlån, bedre marginer og lavere driftskostnader.

SpareBank 1 Portefølje fikk et resultat på 40 mill. kroner, på linje med 2016. Veksten i 2017 var noe lavere enn tidligere år på grunn av færre porteføljekjøp.

Conecto leverte et resultat på 23 mill. kroner, som er 3 mill. kroner bedre enn året før. God drift og kundetilfang forklarer fremgangen.

Related links

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993

SpareBank 1