Gå videre til innhold
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Pressemelding -

Svekket resultat for SpareBank 1 Gruppen

Svake aksjemarkeder og store forsikringsutbetalinger preger SpareBank 1 Gruppens resultat i første kvartal.

SpareBank 1 Gruppen oppnådde et resultat på 121 mill. kroner før skatt i første kvartal, noe som er 563 mill. kroner svakere enn samme kvartal i 2021.

- Det har vært noen turbulente måneder i aksjemarkedet. Vi har også en negativ verdiutvikling på renteporteføljen i forsikringsselskapene, samt betydelig innslag av natur- og storskader i Fremtind. Resultatet i første kvartal er sterkt preget av dette, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2022 her.

Storbrann og stormer svekket kvartalsresultatet for Fremtind

Fremtind-konsernet leverte per første kvartal 2022 et resultat før skatt på 111 (624) mill. kroner. Nedgangen skyldes økte skadekostnader og negativ utvikling i aksjemarkedene. Den underliggende lønnsomheten er god.

– Vi er tilfredse med dette resultatet, idet nedgangen skyldes forhold utenfor vår kontroll. Skadekostnadene økte på grunn av storbrannen i en boligblokk i Drammen, tre stormer i januar og et mer normalisert skadenivå innenfor bil- og reiseforsikring etter opphevingen av koronarestriksjonene. Men den gode veksten i samspillet med SpareBank 1 og DNB fortsetter, og den underliggende lønnsomheten er god, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind Forsikring

Forsikringsresultat per første kvartal ble 162 (467) mill. kroner. Skadeprosenten per første kvartal ble 70,1 prosent, mot 63,6 prosent per samme periode i fjor. Også finansresultatet ble svekket, som følge av negativ utvikling i aksjemarkedene og svakere renteavkastning. Finansresultatet per første kvartal ble minus 38 mill. kroner, mot 158 mill. kroner i samme periode i fjor.

Resultatforbedring i SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt ble minus 3 (-26) mill. kroner. Risikoresultatet ble 58 (-43) mill. kroner, og administrasjonsresultatet ble -32 (1).

Renteresultatet ble 208 (283) mill. kroner. Gjennomsnittlig bokført avkastning i kollektivporteføljene ble 1,4 %, mens verdijustert avkastning ble minus 0,2 %. Avkastningen i selskapsporteføljen var minus 36 (15) mill. kroner.

- Til tross for svak finansavkastning og gebyrfall fra innføringen av Egen Pensjonskonto, registrerer vi at samlet underliggende produktlønnsomhet stadig forbedres, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Brutto forfalte premieinntekter ble 1.774 mill. kroner, en økning på 9,3 % fra forrige år.

- Etter et 2021 der selskapet inntok posisjonen som markedsleder for selvvalgt egen pensjonskonto og hadde klart høyest netto tilført kapital innen pensjonssparing med investeringsvalg, er vi svært tilfreds med at selskapets topplinjevekst fortsetter den positive utviklingen også i år, sier Seljeseth.

Last ned kvartalsrapporten her.

SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt på 23 (15) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 17 (11) mill. kroner. Utlånene har hatt en økning på 276 mill. kroner eller 16,2 % mot samme periode i fjor.

Modhi konsern fikk et resultat før skatt på 44 (78) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 37 (56) mill. kroner. Porteføljene er oppskrevet med 17 mill. kroner i 1. kvartal, mens det var en tilsvarende oppskriving på 75 mill. kroner i samme periode i fjor.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt i 1. kvartal på minus 4 (-4) mill. kroner. Per 1. kvartal hadde SpareBank 1 Spleis 2.985 (2.811) nye aktive spleiser. Det er hittil i år innsamlet 82 (66) mill. kroner.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

SpareBank 1