Gå videre til innhold
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Svakere resultat for SpareBank 1 Gruppen

Økte skadeprosenter preger SpareBank 1 Gruppens resultat for 2. kvartal 2023.

SpareBank 1 Gruppen konsern fikk et resultat på 316 (614)* mill. kroner før skatt i 1. halvår.

Gruppens resultat før skatt i 2. kvartal endte på minus 47 mill. kroner, noe som er 275 mill. kroner svakere enn samme kvartal i 2022.

– SpareBank 1 Gruppen fikk et underskudd i 2. kvartal, blant annet på grunn av Fremtinds andel av fjellskredet i Halden. I tillegg preges resultatet av økt skadefrekvens og høyere snittskader på de største skadeforsikringsproduktene våre, sier Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

– Det relativt svake resultatet i 2. kvartal gjør også at resultatet hittil i år er ca. 300 mill. kroner svakere enn tilsvarende periode i fjor. Økte skadeprosenter har gitt en svekkelse i forsikringsresultatet, mens finansinntektene er vesentlig bedre enn samme periode i fjor, sier Aune.

Annualisert egenkapitalavkastning i første halvår etter skatt var 3,9 % (7,0)* %.

Flere og dyrere skader ga redusert resultat for Fremtind

Fremtind-konsernet leverte per første halvår et resultat før skatt på 346 (706) mill. kroner. Resultat etter skatt ble 280 (525)* mill. kroner. For 2. kvartal isolert ble resultat før skatt – 19 mill. (310)* mill. kroner.

Nedgangen skyldes i hovedsak økte skadekostnader.

– Skadefrekvensen har fortsatt å øke på de store produktområdene bil-, bygnings- og reiseforsikring, både for privat- og bedriftsmarkedet. Samtidig har snittkostnaden per skade økt, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

I tillegg påvirkes resultatet for første halvår av syv storskader, hvorav tre naturskader. Selskapets andel av den store naturskaden i Halden i april er estimert til 130 mill. kroner.

Forsikringsresultatet ble 286 (979)* mill. kroner i 1. halvår. Skadeprosenten hittil i år var 72,8 % mot 63,2 % i samme periode i fjor.

Selskapet fortsetter den gode veksten, med en økning i premiebestanden i første halvår på 695 mill. kroner, hvorav 320 mill. i andre kvartal. Dette tilsvarer en annualisert vekst på 9,5 prosent. Total bestandspremie ved utgangen av første halvår var på 15.375 mill. kroner.

– Det er større volatilitet i resultatene fra forsikringsmarkedet enn tidligere år som følge av inflasjon og flere og dyrere skader, og vi merker at situasjonen i samfunnet også påvirker salget av forsikringer. Vi vil ved hjelp av riktige tiltak, solid kjernevirksomhet og sterk distribusjonskraft gjennom SpareBank 1, DNB og LO stå sterkt med tanke på å sikre konkurransedyktig lønnsomhet fremover, sier Grotmoll.

Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll
Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll

Positiv resultatutvikling for SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt hittil i år ble 104 (-88) mill. kroner og 79 (-61) mill. kroner etter skatt. I 2. kvartal isolert fikk selskapet et resultat på 47 (-65) mill. kroner. Resultat etter skatt ble 35 (-45) mill. kroner.

– God underliggende vekst og bedret finansavkastning har medført positiv resultatutvikling så langt i år. Volumveksten er ikke overraskende, gitt resultatene fra årets kundetilfredshetsundersøkelser fra Aalund og EPSI. Vi er stolte over at selskapet oppnår høyest score i markedet hos både bedriftskundene og de ansatte i bedriftene, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Resultat av forsikringstjenester utgjorde 61 (36) mill. kroner for kvartalet, en økning på 25 mill. kroner fra i fjor. Økningen skyldes i stor grad lavere erstatningskostnader samt kostnader fra forsikringstjenester. Brutto forfalt premie utgjorde 3.845 mill. kroner hittil i år, en økning på 11,9 % fra fjoråret.

Netto finansresultat ble minus 3 (-86) mill. kroner i 2. kvartal. Forbedringen fra fjoråret skyldes i hovedsak bedre avkastning på selskapsporteføljen. Samlet forvaltningskapital økte med 8,2 % fra årsskiftet, og utgjorde 91,6 mrd. nok pr utgangen av 2. kvartal.

Resultatet av andre inntekter og kostnader var minus 11 (-15) mill. kroner i andre kvartal. Andre inntekter og kostnader består i hovedsak av gebyrinntekter og kostnader tilknyttet investeringskontrakter, som ikke faller inn under IFRS 17.

Annualisert egenkapitalavkastning utgjorde 3,2 (-2,5) %.

Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth
Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth

SpareBank 1 Factoring fikk et resultat før skatt på 30 (25) mill. kroner i 2. kvartal. Resultatet etter skatt var 23 (18) mill. kroner.

Samlede netto inntekter var i 2. kvartal på 41 mill. kroner, som tilsvarer en økning på 15,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet før skatt på 54 (47) mill. kroner i 1. halvår.

Selskapets utlån har hatt en økning på 380 mill. kroner eller 14,1 % de siste 12 måneder.

Samlet forvaltningskapital har de siste 12 måneder økt med 447 mill. kroner, tilsvarende 16,4 %, til 3.177 mill. kroner. Fra årsskiftet har utlånene økt med 136 mill. kroner eller 4,6 %.

SpareBank 1 Spleis
fikk et resultat før skatt i 1. halvår på -8,7 (-6,6) mill. kroner. I 1. halvår har Spleis hatt 7.225 nye aktive spleiser og det er samlet inn totalt 103 (130) mill. kroner gjennom Spleis.

*Tallene for 2022 er proforma omarbeidet etter IFRS 17/IFRS 9

Related links

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

SpareBank 1