Gå videre til innhold
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Pressemelding -

Svake finansmarkeder og normalisering av skadeprosenter ga resultatnedgang for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat i 3. kvartal 2022 preges fortsatt av uro i finansmarkedene og en normalisering av skadeprosentene, sammenlignet med 2021. Veksten og den underliggende lønnsomheten er fortsatt god for Gruppen.

- 2021 var et rekordår for SpareBank 1 Gruppen som følge av ekstraordinære forhold som blant annet svært lave skadeprosenter. Det må vi ha med oss når vi sammenligner årets tall med fjorårets, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet per 3. kvartal 2022 preges av svake finansmarkeder og en normalisering av skadeprosentene. SpareBank 1 Gruppen konsern fikk et resultat på 595 (2.816) mill. kroner før skatt per 3. kvartal. Resultatet før skatt i 3. kvartal var 288 (816) mill. kroner.

- Vi opprettholder en god vekst, og det er vi godt fornøyd med. Det er også gledelig at vi i hittil i år har oppnådd flere topplasseringer i kåringer og undersøkelser innen kundeservice og tjenestepensjon. Vi har en solid kjernevirksomhet i konsernet, og vi har dyktige medarbeidere som hver dag står på for kundene våre, sier Aune.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2022 her.

Godt forsikringsresultat for Fremtind
Fremtind-konsernet fikk et resultat før skatt på 790 mill. kroner, mot 2.408i samme periode i fjor. Uroen i finansmarkedene, samt økte skadekostnader preger i stor grad resultatnedgangen til Fremtind.

Forsikringsresultatet ved utgangen av 3. kvartal ble 1.128 mill. kroner, som er en nedgang på 880 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Skadeprosenten hittil i år var 63,5% mot 56,8 % i samme periode i fjor.

Økningen i skadekostnadene knytter seg til storbrannen i en boligblokk i Drammen, økte naturskader og en forventet normalisering av øvrige skadekostnader sammenlignet med i fjor.

Skadekostnadene innenfor bil- og reiseforsikring nærmer seg samme nivå som før pandemien.

Med dette som bakteppe leverte selskapet et godt forsikringsresultat for 3. kvartal isolert, på 504 (690) mill. kroner.

– Solid kjernevirksomhet, god lønnsomhetsstyring og risikoseleksjon har bidratt til et forsikringsresultat for kvartalet som vi har all grunn til å være godt fornøyde med, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Per tredje kvartal endte konsernets netto finansinntekter på -322mill. kroner (401). Finansavkastningen ble -1,8 %, mot 2,6 % i samme periode i fjor.

Konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.
Konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Resultatnedgang for SpareBank 1 Forsikring, men forfalte premier øker
SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt ble -155 (293) mill. kroner. Risikoresultatet ble 124 (96) mill. kroner, som tilsvarer en forbedring på 28 mill. kroner. Resultatforbedringen er i hovedsak knyttet til uføre- og etterlattedekninger. Administrasjonsresultatet ble -111 (-1) mill. kroner, som er en nedgang på 110 mill. kroner fra i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter som følge av innføringen av Egen Pensjonskonto.

Renteresultatet ble minus 328 (599) mill. kroner. Gjennomsnittlig bokført avkastning i kollektivporteføljene ble 0,0 %, mens verdijustert avkastning ble minus 3,7 %. Den svake avkastning skyldes hovedsakelig verdifall på rentepapirer som følge av økt rentenivå, samt negativ verdiutvikling i selskapets eiendomsportefølje.

- Økte renter har bidratt til svakere resultater i 2022. Pensjonssparing er langsiktig i sin natur, og de nye rentenivåene vil styrke selskapets evne til å levere høy avkastning til kunder og eiere over tid, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

  Forfalte premier er økt med 11,3 % sammenlignet med fjoråret.

  - Kundeorienterte produkter distribuert gjennom SpareBank 1-bankene har gitt Norges mest fornøyde tjenestepensjonskunder for fjerde år på rad. Den høye premieveksten til selskapet er et ytterligere bevis på kraften i samspillet med distributørene våre, avslutter Seljeseth.

  Administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.
  Administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.


  Last ned kvartalsrapporten her.

  SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt på 69 (51) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 52 (38). Utlånene har hatt en økning på 413 mill. kroner eller 25 % mot samme periode i fjor.

  Modhi konsern oppnådde et resultat før skatt på 50 (127) mill. kroner per 30. september. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak nedskrivning av porteføljeverdiene, mens det i fjor i samme periode ble foretatt en oppskriving.

  SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt på -11 (10) mill. kroner. Det har blitt samlet inn totalt 172 mill. kroner gjennom Spleis i årets ni første måneder.

  Emner

  Kategorier


  SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

  SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

  Kontakter

  Brigitte Ninauve

  Brigitte Ninauve

  Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

  SpareBank 1