Gå videre til innhold
Står seg godt i et krevende marked

Pressemelding -

Står seg godt i et krevende marked

SpareBank 1 Gruppen fikk et konsernresultat før skatt på 278 mill. kroner i første kvartal. Resultatet er preget av et svakt finansmarked og økte skadeutbetalinger etter vinteren. Samtidig fortsetter veksten i forsikringsvirksomheten.

Resultatet er en nedgang på 170 mill. kroner fra samme periode i fjor, da konsernet leverte tidenes beste førstekvartal. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere finansinntekter, samt et lavere resultat i skadeforsikringsvirksomheten som følge av en kald og snørik vinter med flere skader enn i samme periode i fjor.

– Samtidig har vi vekst i bestand for alle hovedproduktene i forsikringsvirksomheten. Vi er tilfredse med å levere et godt resultat i et krevende marked, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

– Vi har fremdeles solid underliggende drift og lønnsom vekst på de fleste områder, med salgs- og resultatvekst i flere av gruppens datterselskaper, sier Grotmoll. Resultatbidraget fra datterselskapene utgjorde 313 (476) mill. kroner. ODIN Forvaltning og factoring- og porteføljevirksomhetene har alle resultatfremgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Se analytikerpresentasjon for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2018

Fortsetter veksten i forsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 121 mill. kroner. Det er 160 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes både lavere netto finansinntekter og et svakere forsikringsresultat. Brutto erstatninger var 82 mill. kroner høyere enn i første kvartal i fjor, og skadeprosenten økte med 2,8 prosentpoeng. Dette har sammenheng med vinterrelaterte skader og vannskader.

Selskapet har fortsatt god utvikling i salget av forsikringer på personmarkedet, særlig på områdene hus og bil. – I kvartalets siste måned hadde samtlige banker i SpareBank 1-alliansen vekst i bestand for begge disse forsikringsproduktene, forteller Grotmoll.

Nye smartforsikringer
– Vi investerer i økt digital kompetanse og kapasitet, og det vil vi fortsette med i lang tid fremover. Med ny teknologi og digital innovasjon beveger vi oss fra skadehåndtering til skadeforebygging. Med smart bruk av teknologi kan vi fjerne noen av våre kunders bekymringer og drive aktiv skadeforebygging, slik at kundene kan få en tryggere og enklere hverdag.

– Vi fortsetter vår utvikling av smartforsikringer, og etter et års erfaring med Smart bilforsikring, er vi nå i testfase på nye områder. Pilot på smart boligforsikring er i gang, sier Grotmoll.

Økt interesse for hybridpensjon
SpareBank 1 Forsikring (livsforsikring) fikk et resultat før skatt på 132 (145) mill. kroner. Resultatnedgangen skyldes lavere finansavkastning i selskapsporteføljen. Både risiko- og administrasjonsresultatet var bedre enn i samme periode i fjor.

SpareBank 1 Forsikring er landets raskest voksende pensjonsselskap. Selskapet fortsetter å ta markedsandeler innenfor innskuddspensjon, og er markedsleder på hybridpensjon med om lag to tredjedeler av markedet.

– Som følge av avklaringen i offentlig tjenestepensjon merker vi nå økt interesse for hybridpensjon også fra offentlig sektor, sier Grotmoll.

Flest kvinner sparer til pensjon
Også innenfor privat pensjonssparing, har selskapet god utvikling gjennom første kvartal og veksten er jevn.

– Vi har tatt en solid posisjon på IPS i forsikringsmarkedet, og ifølge tall fra Finans Norge har SpareBank 1 nå om lag 20 prosent andel av dette markedet. Det er spesielt interessant å se at det er en større andel kvinner enn menn som kjøper privat pensjonssparing. Det gjelder både IPS og Pensjonskonto, sier Grotmoll.

– Vi skal fortsette å gjøre det enkelt for folk og bedrifter å velge den pensjonssparingen som passer best og gir mest igjen for pengene.

Vekst i datterselskaper
ODIN Forvaltning
oppnådde et resultat før skatt på 26 mill. kroner, som er 1 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor. Total forvaltningskapital i fondene økte med 4,7 mrd. kroner fra utgangen av første kvartal i fjor til 51,4 mrd. kroner per første kvartal i år.

SpareBank 1 Factoring leverte et resultat før skatt på 15 mill. kroner, som er 5 mill. kroner bedre enn i fjor. Resultatforbedringen skyldes en sterk økning i netto renteinntekter som følge av vekst og bedre marginer. Utlånsvolumet økte med hele 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

SpareBank 1 Portefølje fikk et resultat før skatt på 19 mill. kroner, som er 11 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor. Det er foretatt en oppskriving av porteføljeverdiene med 21 mill. kroner.

Conecto leverte et resultat før skatt på 4 mill. kroner, som er 2 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak investeringer i nye løsninger og forretningsmuligheter.

SpareBank 1 Spleis ble 1. januar etablert som et eget selskap i SpareBank 1 Gruppen.
Folkefinansieringstjenesten Spleis har siden lanseringen i februar 2017 samlet inn til sammen 52 mill. kroner gjennom 4 250 ulike spleiser. Selskapet hadde i første kvartal i år 1 256 innsamlinger.

Les og last ned kvartalsrapporten for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2018

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993

SpareBank 1