Gå videre til innhold
Per Halvorsen, styreleder i SpareBank 1 Utvikling og SpareBank 1 Gruppen og Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika Gruppen
Per Halvorsen, styreleder i SpareBank 1 Utvikling og SpareBank 1 Gruppen og Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika Gruppen

Pressemelding -

Sparebankalliansene samler kreftene i felles kredittselskap

Eika Kredittbank og SpareBank 1 Kreditt, produktselskapene for kredittkort og forbrukerfinansiering i de to største sparebankalliansene i Norge, samler sin kredittvirksomhet. Stordriftsfordelene selskapene oppnår ved å slå sine krefter sammen skal bidra til økt konkurransekraft og ansvarlig utlånspraksis.

– Nå samler vi ledende kompetanse i Norge på usikret kreditt i ett selskap. Selskapene er påfallende like med tanke på verdigrunnlag, og begge er opptatt av en ansvarlig utlånspraksis. Dette skal vi bevare og bygge videre på, sier Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika Gruppen.

– Gjennom sine respektive allianser er begge selskap del av en felles kulturarv som samfunnsbyggere i norske lokalsamfunn. Det sammenslåtte selskapet vil stå sterkere i et marked med stor internasjonal konkurranse, og vil bidra til at sparebankene i Norge kan hjelpe enda flere kunder enn i dag, sier Per Halvorsen, styreleder i SpareBank 1 Utvikling og SpareBank 1 Gruppen.

De to kredittselskapene har i dag over en million kunder til sammen, og en samlet markedsandel innenfor kredittkort og forbrukslån på 6,3 prosent.

Skal eies av sparebankene i fellesskap

Styrende organer i begge allianser har vedtatt sammenslåingen, og søknad er nå sendt til Finanstilsynet. Forutsatt myndighetsgodkjennelse er det snakk om en virksomhetsoverdragelse for produktområdene kredittkort og usikrede nedbetalingslån fra dagens Eika Kredittbank til SpareBank 1 Kreditt. Produktområdene salgspantlån og innskuddsportalen Sparesmart blir værende i Eika Kredittbank.

Det sammenslåtte selskapet vil være direkte eid av sparebankene i felleskap, og ha forretningsadresse i Trondheim. Selskapet vil få et nytt navn.

Fortsatt gode kundeopplevelser

Administrerende direktør for selskapet blir Ronny Smolan, som i dag leder SpareBank 1 Kreditt.

– Dette er en historisk dag. Når sparebankalliansene nå forener sine krefter på ansvarlig usikret kreditt, får vi utnyttet vår samlede styrke og innsikt til det beste for kundene. Stordriftsfordelene vi oppnår gir oss et bedre grunnlag for utvikling og økt konkurransekraft og dermed en sterkere posisjon som ansvarlig vinner i markedet, sier Smolan.

Administrerende direktør Terje Gromholt i Eika Kredittbank blir viseadministrerende direktør med ansvar for strategi og utvikling i det sammenslåtte selskapet.

– Vi ser på dette som en unik mulighet til å bygge et ledende kompetansemiljø på kredittområdet med dyktige ansatte i Oslo, Trondheim og på Gjøvik. I det sammenslåtte selskapet får de ansatte enda større, faglige utviklingsmuligheter samt et bredere sosialt arbeidsmiljø, sier Gromholt.

Terje Gromholt i Eika Kredittbank og Ronny Smolan i SpareBank 1 Kreditt
Terje Gromholt i Eika Kredittbank og Ronny Smolan i SpareBank 1 Kreditt

Søker flere eksterne partnere

I tillegg til å levere produkter og tjenester til sine eierbanker, har begge kredittselskapene eksterne samarbeidspartnere, som LO, NAF, Coop, Agrikjøp, BN Bank, Lokalbankalliansen, Sparebanken Sør og Sparebanken Møre.

– Kraften i det sammenslåtte selskapet gjør at vi kan tiltrekke oss enda flere partnere som harmonerer med verdigrunnlaget til sparebankene i Norge, som igjen vil bidra til å realisere ambisjonene om ansvarlig vekst i et marked med stor internasjonal konkurranse, avslutter Smolan.

Myndighetsgodkjennelse

Søknad til myndighetene har nå blitt oversendt, og det er forventet behandlingstid på ca. fem måneder.

Emner

Kategorier


Fakta om selskapene:

De to sparebankalliansene i Norge har begge organisert sine tjenester for usikret kreditt i egne produktselskaper.

Eika Kredittbank AS er 100 % eid av Eika Gruppen AS og har spesialkompetanse innen objekts- og kortbasert finansiering. Selskapet ble etablert i 2007 og holder til i Oslo og på Gjøvik.

SpareBank 1 Kreditt AS er 100 % eid av bankene i SpareBank 1-alliansen, og tilbyr kredittkort, forbrukslån og refinansiering. Selskapet ble etablert i 2014 og holder til i Trondheim.

Begge kredittselskapene kan vise til høy kundetilfredshet og god vekst de siste årene.

Kontakter

Per Halvorsen

Styreleder i SpareBank 1 Utvikling og SpareBank 1 Gruppen 93 40 74 41

Hans Kristian Glesne

Styreleder i Eika Gruppen 90 25 88 50

Ronny Smolan

Administrerende direktør i SpareBank 1 Kreditt 97 55 51 78

Terje Gromholt

Administrerende direktør i Eika Kredittbank 99 00 73 26

Silje Kristine Skogrand

Kommunikasjonssjef SpareBank 1 Kreditt 98 05 33 36

Sigurd Ulven

Informasjonsdirektør Eika Gruppen AS 90 72 18 98

SpareBank 1