Gå videre til innhold
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Pressemelding -

SpareBank 1 Gruppen med styrket konsernresultat etter årets ni første måneder

SpareBank 1 Gruppen AS leverte per 3. kvartal 2019 et konsernresultat før skatt på 1.721 (1.245) mill. kroner. Resultatforbedringen skyldes et vesentlig bedre resultat i livselskapet som følge av verdiregulering av selskapets eiendomsportefølje i 2. kvartal. Samtidig fortsetter veksten i forsikringsvirksomheten i Fremtind.

- Det har hittil vært et år med mange og store skadeutbetalinger, men vi leverer gode resultater innenfor de fleste forretningsområder i konsernet. Den underliggende driften er solid, og vi lykkes med å realisere høy vekst i de største selskapene, sier Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen

Annualisert egenkapitalavkastning hittil i år ble 21,3 prosent (16,1 prosent). For 3. kvartal isolert oppnådde konsernet et resultat på 287 (472) mill. kroner.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2019 her.

Etablerer Fremtind Livsforsikring
Finanstilsynet gav i 3. kvartal tillatelse til å etablere Fremtind Livsforsikring AS som heleid datterselskap av Fremtind Forsikring AS. Det vil bli gjennomført en fisjon som innebærer at personrisikoproduktene til SpareBank 1 Forsikring AS og DNB Livsforsikring AS overføres til Fremtind Livsforsikring. Fisjonen vil etter planen bli gjennomført med regnskapsmessig virkning per 1. januar 2020.

- Med denne konsesjonen på plass har vi et komplett forsikringstilbud til det norske markedet, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind.

Fortsatt god bestandsvekst i Fremtind Forsikring*
Fremtind Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 532 mill. kroner. Det er 150 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes et svakere forsikringsresultat enn året før.

- 2019 har vært preget av økte skadeutbetalinger, blant annet som følge av høyere snittskader innenfor bilbransjen og et større innslag av storskader, sier Turid Grotmoll.

Brutto erstatninger per 3. kvartal var 1.745 mill. kroner høyere enn i samme periode i fjor, og skadeprosenten økte med 6,3 prosentpoeng. Premieinntektene økte med 2,3 mrd. kroner per 3. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, til 6.435 mill. kroner.

- Økningen skyldes at DNBs forsikringsportefølje er tatt inn, sammen med en fortsatt god vekst innenfor hus og bil på privatmarkedet. Denne veksten er en bekreftelse på at kundene opplever det som naturlig å kjøpe forsikring i banken, sier Grotmoll.

Fortsatt vekst på pensjonsområdet
SpareBank Forsikring AS (livsforsikring) fikk et resultat før skatt på 1.121 (473) mill. kroner. Det ble foretatt en verdiregulering av eiendomsporteføljen i 2. kvartal. Administrasjons- og renteresultatet var bedre i forhold til fjoråret, mens risikoresultatet var svakere.

- Veksten innenfor pensjonsforsikring fortsetter, og SpareBank 1 Forsikring holder på sin posisjon som et av landets raskest voksende pensjonsselskap. I disse dager sparker vi i gang en satsning på prisfordel innen pensjonssparing for ansatte hos våre bedriftskunder, som vi tror vil bidra til ytterligere vekst og kundetilfredshet, sier Wenche Seljeseth, leder for SpareBank 1 Forsikring.

I Aalunds bedriftspensjonsbarometer 2019 er SpareBank 1 kåret til å ha de mest fornøyde kundene uansett bedriftsstørrelse.

Last ned kvartalsrapporten her.

ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt på 72 (92) millioner kroner per tredje kvartal. Prisreduksjoner og innføring av andelsklasser har medført lavere marginer

SpareBank 1 Factoring og Modhi Finance leverer begge resultater som er bedre enn i fjor. Høyere volum og bedrede marginer løfter resultatet i Factoring. 

Conecto AS sitt resultat før skatt ble 7 (17) mill. kroner per tredje kvartal. Utfisjonering av porteføljevirksomheten til Modhi har redusert driftsinntektene.

* Fjorårstall er kun SpareBank 1 Skadeforsikring AS. 

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Pressekontakt

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465
SpareBank 1