Gå videre til innhold
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

SpareBank 1 Gruppen med sterkeste halvårsresultat noensinne

SpareBank 1 Gruppen leverer et rekordresultat på 2 mrd. kroner før skatt i første halvår av 2021.

Etter en historisk sterk start på året, har SpareBank 1 Gruppen lagt bak seg et nytt rekordkvartal. Resultat før skatt ble 2.000 millioner kroner for konsernet i 1. halvår. 

- Dette halvårsresultatet er nesten 200 millioner kroner bedre enn resultatet for hele fjoråret. Rekordresultatet sier noe den stå på-viljen og engasjementet som du finner i selskapene våre. De fortsetter å levere solid drift, konkurransedyktige produkter og distribusjon i verdensklasse, sammen med bankene, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Annualisert egenkapitalavkastning i første halvår ble 22,2 (0,4) prosent.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2021 her.

Sterkt 1. halvår for Fremtind
Fremtind Forsikring fortsetter den positive utviklingen fra første kvartal. Konsernet leverte et resultat før skatt på 1.668 (190) mill. kroner per andre kvartal 2021.

– Den positive utviklingen skyldes først og fremst solid kjernevirksomhet i konsernet, i tillegg til lavere skadeprosenter. Vi fortsetter å redusere driftskostnadene våre, samtidig som vi opprettholder satsingen på digitalisering og utvikling av brukervennlige løsninger for kundene, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Resultatet fra forsikringsvirksomheten utgjorde 1.318 (112) mill. kroner per andre kvartal. Dette er blant annet påvirket av lave skadeprosenter som følge av koronatiltakene, og må ses i sammenheng med tilsvarende ekstraordinære høye skadeprosenter i samme periode i fjor.

Konsernets driftskostnader per andre kvartal ble 1.619 (1.673) mill. kroner. Av dette utgjorde interne driftskostnader 847 (986) mill. kroner. Nedgangen skyldes i all hovedsak effekter fra selskapets plan for kostnadsreduksjoner. Brutto kostnadsprosent ble 24,4 (26,8) prosent.

Finansresultatet per andre kvartal 2021 ble 350 (77) mill. kroner. Fremtind har hatt en økning i premiebestanden på 369 mill. kroner i halvåret, noe som tilsvarer en årlig vekst på 5,7 prosent. Ved utgangen av andre kvartal har konsernet en total bestandspremie på 13.210 mill. kroner.

– Vi har kommet igjennom sjokkvirkningene av pandemien på en god måte, etter en lang periode med 1000 medarbeidere på hjemmekontor. Bestanden fortsetter å øke i både privat- og bedriftsmarkedet gjennom første halvår, og igjen viser vi styrken i samspillet med våre distributører SpareBank 1, DNB og LO, sier Grotmoll.

Betydelig resultatforbedring i SpareBank 1 Forsikring
SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt ble 204 (-135) mill. kroner hittil i år. I andre kvartal isolert ble resultat før skatt 230 mill. kroner. Administrasjonsresultatet er forbedret med 3 mill. kroner fra i fjor, og endte på -11 mill. kroner. Selskapets brutto premieinntekter utgjorde 3.136 mill. kroner, en økning på 14,3 prosent mot samme periode i fjor.

- Samtlige resultatelementer er forbedret, og jeg er godt fornøyd med utviklingen. Topplinjen fortsetter å vokse, og den underliggende produktlønnsomheten har en positiv trend, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Risikoresultatet ble 64 (-4) mill. kroner hittil i år. Hovedårsaken til det bedrede resultatet var oppdaterte vurderinger knyttet til erstatningsavsetningene.

- Vi opplevde et svakt risikoresultat i første kvartal, men økningen i registrerte antall uføretilfeller har ikke vedvart. Fortsatt følger vi utviklingen tett for å kartlegge eventuelle langsiktige konsekvenser fra Covid-19, men foreløpige analyser viser at de høye erstatningskostnadene i første kvartal er innenfor normal svingning i porteføljen, sier Seljeseth om utviklingen i risikoresultatet.

Avkastningsresultatet ble 500 (-369), og finansinntekter fra selskapsporteføljen utgjorde 159 (76). Verdijustert og bokført avkastning i kollektivporteføljen i første halvår var henholdsvis 4,0 og 3,5 prosent. Kursreguleringsfondet utgjorde 2.933 mill. kroner per utgangen av 2. kvartal, tilsvarende en økning på 27 mill. kroner siden årsskiftet. I samme periode steg selskapets forvaltningskapital med 7.576 mill. kroner, til 81.283 mill. kroner per 30. juni 2021, tilsvarende en økning på 10,3 prosent.

Se SpareBank 1 Gruppens kvartalsrapport her.

SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt på 35 (39) mill. kroner. Utlånene har hatt en nedgang på 316 mill. kroner eller minus 16 prosent mot samme periode i fjor.

Modhi konsern fikk et resultat på 112 (-29) mill. kroner. Det ble foretatt en oppskrivning av porteføljeverdiene i både 1. og 2. kvartal mens det i fjor på ble foretatt en nedskrivning på 58 mill. kroner som følge av koronakrisen. Resultatene i Finland og Sverige er fortsatt preget av oppstart.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt per juni på -6 (-9) mill. kroner. Hittil i år er det samlet inn 130 mill. kroner gjennom Spleis, noe som er en økning på vel 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465
SpareBank 1