Gå videre til innhold
Adm. direktør Turid Grotmoll i SpareBank 1 Gruppen
Adm. direktør Turid Grotmoll i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

​​Solid halvår for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen har levert et solid første halvår, med et konsernresultat på 904 (912) mill. kroner før skatt.

– Resultatet er kjennetegnet av solid underliggende drift, og vi har lønnsom vekst i de fleste selskapene og forretningsområdene. Vi har styrket posisjonen ytterligere innenfor pensjon, og er i godt driv med innovasjon og forenklede, digitale løsninger for kundene våre, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Annualisert egenkapitalavkastning hittil i år ble 19,0 % (17,4 %). Konsernresultat før skatt i 2. kvartal isolert var 457 (527) mill. kroner.

Her kan du følge resultatpresentasjonen direkte, fra onsdag 9. august kl. 16.00

Her finner du analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2017

Styrker posisjonen innenfor pensjon
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på 322 (320) mill. kroner. Finansresultatet var bedre enn i samme periode i fjor, mens både risikoresultatet og administrasjonsresultatet ble noe svakere. Selskapet har hatt sterk vekst innenfor pensjonsforsikring.

- Vi har løftet oss ytterligere på pensjonsområdet. Innenfor tjenestepensjon fortsetter vi å vinne kontrakter av betydelig størrelse innenfor både innskudds- og hybridpensjon, hvor salgsvolumet økte med over 37 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det er spesielt interessant at også flere private virksomheter nå har valgt hybridpensjon hos oss.

- Samtidig ser vi at privat pensjonssparing nå kommer for fullt. Blant annet har vår Pensjonskonto, hvor halvparten har startet sparingen enkelt og direkte fra mobilen, fått opp interessen for pensjonssparing særlig blant unge voksne og kvinner, sier Grotmoll.

Bransjevinner innenfor skadeforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt på 555 (441) mill. kroner. Forsikringsresultatet var noe lavere enn i samme periode i fjor, mens finansresultatet var bedre. Brutto premieinntekter økte med 62 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak svært god vekst innenfor hus- og bilforsikringer på privatmarkedet. Skadeprosenten i første halvår er redusert, som følge av forbedret underliggende drift samt reduserte naturskader.

Samtidig viser Norsk kundebarometer god tilfredshet blant kundene. Forbrukerne kåret i 2017 SpareBank 1 Forsikring til bransjevinner innenfor skadeforsikring, både på tilfredshet og lojalitet.

- Forbrukerne blir stadig mer bevisste. Når det kommer til forsikringsoppgjør, er gjensidig tillit nøkkelen. Vi satser sterkt på utvikling av brukervennlige digitale løsninger, blant annet gjør vi det enda enklere for kundene å melde skade digitalt. I tillegg har vi nå fullautomatiserte løsninger for de fleste forsikringsproduktene. Dette, i kombinasjon med fysisk tilstedeværelse i hele landet, har avgjørende betydning, sier Grotmoll.

Selskapet har også ytterligere styrket sin satsing på innovasjon. Lanseringen av Smart bilforsikring i april er et synlig resultat av innovasjonsarbeidet, som fortsetter med uforminsket styrke.

Resultatfremgang i fond og fordring
ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt på 54 (48) mill. kroner. Total forvaltningskapital økte med 10,6 mrd. kroner i forhold til for ett år siden, og markedsandelen for både aksjefond og kombinasjonsfond har økt.

Også forretningsområdet fordringsadministrasjon (factoring, porteføljeforvaltning og inkasso) viser resultatfremgang i første halvår. SpareBank 1 Gruppen Finans og Conecto fikk samlet et resultat før skatt på 54 (52) mill. kroner.

Last ned kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2017 her

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Pressekontakt

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993
SpareBank 1