Gå videre til innhold
Brann og ekstremvær. SpareBank 1 erstatter årlig skader på bygg og innbo for mange hundre millioner.
Brann og ekstremvær. SpareBank 1 erstatter årlig skader på bygg og innbo for mange hundre millioner.

Pressemelding -

Skal gjenoppføre skadede boliger mer bærekraftig

Den globale byggebransjen er den største forbrukeren av råvarer og står for mellom 25 og 40 prosent av verdens karbonutslipp. Potensialet for mer bærekraftig bygging er skyhøyt, men her er verden på etterskudd, viser årets Global Opportunity Report.

- Hvert år produseres ett tonn bygnings- og materialavfall per person i Europa. Ansvarlig forbruk og produksjon er ett av FNs bærekraftsmål hvor verden er på etterskudd. Vi som bygger opp igjen skadede boliger og eiendom kan ta et betydelig ansvar på dette området, mener Nina J. Arstal, leder for forsikringsoppgjør i SpareBank 1 Forsikring.

Akutt behov
Årets rapport fra Global Opportunity Explorer(GOE) viser at flere av FNs bærekraftsmål står i fare for å ikke bli innfridd innen 2030. GOE er et felles prosjekt mellom DNV GL, den internasjonale tenketanken Sustainia og FN-initiativet UN Global Compact. SpareBank 1 er støttespiller av GOE, som de senere årene har utgitt en rapport med løsninger for å nå FNs bærekraftsmål. Årets rapport ble lansert hos DNV GL på Høvik 1. februar.

- Vi ønsker å endre både hvordan vi bygger nytt og gjenoppfører delvis eller totalskadede boliger, for eksempel etter brann eller ekstremvær. Vi må fokusere på materialvalg og energibruk i byggets levetid, og gjenbruke materiale der det er mulig, sier Arstal.

Rapporten sier det er et akutt behov for løsninger som endrer hvordan vi forbruker og produserer varer og tjenester, og bygninger som skal oppføres og rehabiliteres er et område med stort bærekraftspotensiale.

- Vi kan gjennom våre valg og vår innkjøpsmakt som forsikringsselskap påvirke entreprenører, håndverkere og forhandlere av byggematerialer og til å handle bærekraftig og veilede kundene våre til å ta mer bærekraftige valg, sier Arstal.

Bærekraftskrav inn i anskaffelsesprosesser
I utgangspunktet plikter forsikringsselskapet, så fremt forsikringstaker har dekning, å føre opp bygninger tilbake til opprinnelig standard etter skade. Med dagens teknologi og løsninger er det mulig å bygge mer bærekraftig.

- Vi har lagt inn bærekraftskrav i konkurranser om rammeavtaler for å reparere og gjenoppføre skadede hus og hjem, sier Arstal.

Helt konkret stilles det krav til at alle leverandører av tømrer- og entreprenørtjenester samt skadesanering skal drive sin virksomhet på en seriøs og bærekraftig måte. Kravene innebærer visse korrekte lønns- og arbeidsvilkår, ordnede skatteforhold, bruk av lærlinger og HMS-standarder. I tillegg skal avtalepartnere bl.a. ha egen miljøpolicy, gjenbruke og velge mer miljøvennlige materialer og aller helst være miljøsertifisert.

- Dette er krav som blir godt mottatt blant de mange seriøse aktørene i byggebransjen. Vi erstatter årlig skader på bygg og innbo for mange hundre millioner så potensialet for å rehabilitere og gjenoppføre mer bærekraftig er stort, sier Arstal.


Fakta Global Opportunity Report 2018

 • Årets rapport er den fjerde i rekken og utgis av Global Opportunity Explorer.
 • Rapporten peker på markedspotensialet og forretningsmulighetene som ligger i FNs 17 bærekraftsmål.
 • I år fokuserer rapporten på spesielt fire mål. Dette er fire mål som med all sannsynlighet ikke blir nådd innen 2030. Disse er
  • Mål 10: Mindre ulikhet
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 14: Livet under vann

Rapporten inneholder ti nye forretningsområder som kan bidra til progresjon på disse fire målene.

SpareBank 1 er sponsor av Global Opportunity Explorer.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1