Gå videre til innhold
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Pressemelding -

Resultatnedgang for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat i første halvår av 2022 preges av svake finansmarkeder og normalisering av skadeprosentene, etter rekordåret 2021. Veksten og den underliggende lønnsomheten er god.

- 2021 var et rekordår for SpareBank 1 Gruppen som følge av ekstraordinære forhold, blant annet svært lave skadeprosenter. Det kan være greit å ha dette i bakhodet når vi sammenligner årets tall med fjoråret, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet i 2. kvartal og 1. halvår er preget av svake finansmarkeder og normalisering av skadeprosentene. SpareBank 1 Gruppen konsern fikk et resultat på 307 (2.000) mill. kroner før skatt i 1. halvår.

- Det er gledelig at vi opprettholder veksten og at vi for fjerde år på råd har markedets mest tilfredse tjenestepensjonskunder. Vår modell med bankdistribusjon er en viktig forklaring på både veksten og fornøyde forsikringskunder, sier Aune.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2022 her.

God vekst og lønnsomhet for Fremtind, til tross for resultatnedgang

Fremtind-konsernet fikk et resultat før skatt per andre kvartal 2022 på 338 (1.668) mill. kroner. Resultatet er i stor grad preget av uroen i finansmarkedene, samt økte skadekostnader.

– Vi har fortsatt den gode veksten i både privat- og bedriftsmarkedet, og har god lønnsomhetsstyring. Vi er derfor tilfredse med dette resultatet, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Forsikringsresultatet per andre kvartal ble 623 mill. kroner, en nedgang på 695 mill. kroner fra samme periode i fjor. Skadekostnadene økte på grunn av storbrannen i en boligblokk i Drammen, tre stormer i januar og et mer normalisert skadenivå innenfor bil- og reiseforsikring etter opphevingen av koronarestriksjonene. Brutto skadeprosent per andre kvartal ble 64,5 prosent, mot 56,5 prosent i tilsvarende periode i fjor.

Per andre kvartal endte konsernets netto finansinntekter på -271 (350) mill. kroner. Finansavkastningen ble -1,6 (2,1) prosent.

Svakere resultat i SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt ble minus 27 (204) mill. kroner, og resultatet etter skatt ble minus 15 (182) mill. kroner. Risikoresultatet ble 84 (64) mill. kroner, og administrasjonsresultatet ble minus 66 (-11).

Renteresultatet ble 134 (500) mill. kroner. Gjennomsnittlig bokført avkastning i kollektivporteføljene ble 1,6 %, mens verdijustert avkastning ble minus 2,3 %. Avkastningen i selskapsporteføljen var -80 (125) mill. kroner.

- Økt rentenivå har i det korte bildet medført svake resultater, men for langsiktig inntjening og soliditet vil renteøkningen ha positive effekter. Underliggende ser vi en sterk resultatutvikling for selskapets satsningsprodukter, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Brutto forfalte premieinntekter ble 3.436 mill. kroner, en økning på 9,6 % fra forrige år.

- Salget øker, og for fjerde år på rad forteller Aalunds bedriftspensjonsbarometer at SpareBank 1 Forsikring har markedets mest fornøyde kunder, en honnør til våre dyktige ansatte og unike distribusjonsapparat, sier Seljeseth.

Last ned kvartalsrapporten her.

SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt på 47 (35) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 35 (26). Utlånene har hatt en økning på 390 mill. kroner eller 23 % mot samme periode i fjor.

Modhi konsern fikk et resultat på 53 (112) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 46 (79) mill. kroner. Det ble foretatt en oppskrivning av porteføljeverdiene i 1. kvartal på 17 mill. kroner og en nedskrivning på 3 mil. kroner i 2. kvartal.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt på -6,6 (-5,8) mill. kroner. Driftsinntektene var 3,6 mill. kroner, noe som var en reduksjon på 2,0 mill. kroner sammenlignet med foregående år.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

SpareBank 1