Gå videre til innhold
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Pressemelding -

Redusert resultat for SpareBank 1 Gruppen

Svake finansmarkeder og økte skadeprosenter preger SpareBank 1 Gruppens resultat for 2022.

SpareBank 1 Gruppen konsern fikk et resultat før skatt på 1.399 (4.105) mill. kroner for året 2022. Det er en nedgang på 2.706 mill. sammenlignet med rekordåret 2021. Resultat før skatt i 4. kvartal var 804 (1.288) mill. kroner.

– Sammenlignet med fjoråret er finansinntektene i forsikringsselskapene betydelig lavere i år grunnet svake aksjemarkeder og økte renter samt nedskrivning av investeringseiendommer, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen. Normalisering av skadeprosenter bidrar også til en svekkelse av resultatet sammenlignet med 2021.

– Til tross for resultatnedgang fortsetter veksten, og den underliggende lønnsomheten for Gruppen er god. Vi har en solid kjernevirksomhet og engasjerte og dyktige medarbeidere som står på i disse urolige tider, sier Aune.

Resultatet etter skatt ble 1.137 (3.250). Egenkapitalavkastning var 7,6 (21,9) %.

Her kan du laste ned analytikerpresentasjon for 4.kvartal 2022

Fremtind Forsikring konsern leverte i 2022 et resultat før skatt på 1.078 mill. kroner, mot 3.085 mill. kroner året før.

Resultatet fra forsikringsvirksomheten ble 1.263 mill. kroner, mot 2.457 mill. kroner i 2021.

For fjerde kvartal isolert ble resultat før skatt på 288 (677) mill. kroner, og forsikringsresultatet for kvartalet ble 135 (449) mill. kroner.

– Økte skadekostnader og et tøft finansmarked har svekket resultatet vårt, men den underliggende lønnsomheten er god og veksten er høyere enn i rekordåret 2021, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Skadeprosenten var 65,4% mot 57,6 % i 2021. Økningen i skadeprosenten knytter seg til branner både tidlig på året og i desember, flere storskader og stormer, samt økt skadenivå på bil og reise.

Finansresultatet ble minus 165 mill. kroner, mot pluss 618 mill. kroner i 2021. Dette er påvirket av den negative utviklingen i aksjemarkedene og svakere renteavkastning. I fjerde kvartal isolert er finansresultatet positivt påvirket av avkastningen i aksjemarkedene og god renteavkastning.

Bestandspremien i Fremtind økte i 2022 med 1.050 mill. kroner, noe som tilsvarer en årlig vekst på 7,7 %, mot 6 prosent i 2021. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet en total bestandspremie på 14.664 mill. kroner.

– Samspillet med SpareBank 1 og DNB er ytterligere styrket gjennom året, og veksten innenfor hovedproduktene bil- og husforsikring er god hos begge distributørene. Samtidig har vi kommet godt i gang med salget av boligselgerforsikring gjennom bankenes eiendomsmeglere, sier Grotmoll.

Konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind
Konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind

SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt ble 68 (894) mill. kroner. Resultat etter skatt ble 53 (778). Risikoresultatet ble forbedret til 219 (143) mill. kroner.

Administrasjonsresultatet ble -137 (205) mill. kroner, som er en forverring på 342 mill. kroner fra året før. I 2021 ble det foretatt en oppløsning av administrasjonsreserven på 270 mill. kroner.

Renteresultatet ble minus 365 (1.561) mill. Garantert rente ble hovedsakelig dekket gjennom bruk av tilleggsavsetninger.

– Etter et år preget av svak utvikling i finansmarkedene og negative delårsresultater, er vi godt fornøyd med å levere et positivt regnskapsresultat for året som helhet. Og selskapet har fortsatt solide kundebuffere ved årsskiftet, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Brutto forfalt premie økte med 11,7 % sammenlignet med 2021.

– 2022 ble krevende finansielt, men underliggende utvikling er positiv. Selskapet oppnådde salgsvekst og økte markedsandeler. Avgangen er rekordlav, og dette harmonerer godt med at vi i 2022 nok en gang ble kåret til selskapet med landets mest fornøyde tjenestepensjonskunder, avslutter Seljeseth.

Administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring
Administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt på 97 (72) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 73 (54). Utlånene har hatt en økning på 398 mill. kroner eller 22,5 % mot samme periode i fjor.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt på -13 (-19) mill. kroner. I 2022 ble det aktivert 14 414 nye spleiser og totalt samlet inn 296 mill. kroner. Til sammenligning ble det i 2021 innsamlet 243 mill. kroner.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

SpareBank 1