Gå videre til innhold
Modhi sikter høyt i Norden

Pressemelding -

Modhi sikter høyt i Norden

For å bli en enda tydeligere totalleverandør av inkassotjenester i Norden, samler Modhi Finance AS nå alle sine datterselskaper i Norge, Sverige og Finland under samme merkevare: Modhi.

- Vi har i løpet av 2020 tatt grep for å bli en av Nordens ledende leverandører innen inkasso- og porteføljekjøp for finansinstitusjoner og større virksomheter som yter kreditt til sine kunder og forbrukere, sier Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS.

- Vi har etablert en felles driftsplattform i alle selskapene våre, som betyr at vi allerede er godt i gang med virksomheten i de nye selskapene våre i Finland og Sverige. Fra før er vi godt posisjonert i det norske markedet.

Samles under felles merkevare i Norden

Modhi har klare ambisjoner om vekst i våre nye satsningsområder i Norden.

- Som et ledd i denne strategien, er det også viktig for oss å bli enda mer synlige som en tydelig nordisk aktør i markedet, understreker Eek-Johansen. 8. desember samles derfor virksomheten under ett felles navn.

Helt siden 2010 har Modhi kjøpt og forvaltet porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer i det norske markedet.

- Vi bidrar til at finansinstitusjoner og større virksomheter kan fokusere på kjernevirksomheten sin og forbedre egne kontantstrømmer, samtidig hjelper vi deres kunder med å få kontroll over sin personlige økonomi, sier Eek-Johansen.

Sterk eier – unikt kapitalgrunnlag

Konsernet Modhi Finance AS er et heleid datterselskap av SpareBank1 Gruppen AS, og består i dag av datterselskapene Modhi Collect AS, Modhi Norge AS (f.d Conecto AS), Modhi Holding AB, Modhi Finance Sweden AB, Modhi Collect Sweden AB og Modhi Finland Oy (f.d Debtia Oy).

- Med et sterkt eierskap bak oss har vi et solid kapitalgrunnlag for videre vekst, samtidig som vi har en innebygd kultur for høy bankmessig standard og verdigrunnlag. Dette er viktige vurderingskriterier for Modhis kunder, sier Eek-Johansen.

Styrker sin posisjon i det nordiske inkassomarkedet

-Vår ambisjon er å utfordre det etablerte inkassomarkedet i Norden - der banker er lite til stede på eiersiden, og vi er svært stolt av den ambisiøse satsingen vår, sier Eek-Johansen.

På kort tid har konsernet styrket seg ved overtagelsen av blant annet Conecto AS, som er et av de større inkassobyråene i Norge.

På bare ni måneder har Modhi etablert inkassovirksomhet i Sverige, som allerede ved produksjonsstart inngikk flere kontrakter for kjøp av porteføljer.

Sist ut er Modhis oppkjøp av Debtia Oy i Finland, som er et «startup»-inkassoselskap med tidligere erfarne inkassoressurser både i drift og ledelse.

- For å levere kvalitet, mener vi det er viktig å møte våre kunder der de er. Mange av våre større bedriftskunder og virksomheter er også aktive på tvers av landegrensene. Ved å være til stede i Norge, Sverige og nå også Finland kan vi tilby et helhetlig, nordisk tilbud, som dermed styrker våre kundeforhold ytterligere, sier Eek-Johansen.

Kvalitet i alle ledd – kundeserviceprisen 2020

- Modhi-selskapene er opptatt av å levere høy kvalitet i alle ledd. Vi bruker moderne teknologi, og er bemannet med svært kompetente medarbeidere. I år ble Modhi Collect tildelt prisen for beste kundeservice i bransjen i det norske markedet.

- Dette er en pris vi setter høyt. Det viser at vi treffer på målene om å holde en høy standard i innfordringen, ha intern stolthet og gi både kunder og skyldnere gode opplevelser.

- At kundenes kunder er fornøyde er noe av det aller viktigste for oss. Den anerkjennelsen tar vi med oss videre i den jobben vi gjør i hele det nordiske markedet, avslutter Eek-Johansen. 

Related links

Emner

Kategorier


Om Modhi:

Modhi-selskapene, med aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, utgjør inkasso- og porteføljekjøpsvirksomheten i SpareBank 1 -alliansen. Selskapene tilbyr samlet både inkassotjenester og kjøp og forvaltning av porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer. Modhi har i dag 9 000 kunder og håndterer mer enn 1,2 milliarder EUR i fordringer, og vi nærmer oss 200 ansatte.

Modhi er eid av SpareBank 1 Gruppen AS i Norge, og inngår som en del av SpareBank 1-alliansen.

SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansaktør, og består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet, som samarbeider om en felles plattform og merkevare. SpareBank 1-alliansen har over 1 235 milliarder kroner i forvaltningskapital, og det jobber om lag 6.500 medarbeidere i alliansen, hvorav 1 200 i SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.

Pressekontakt

Rolf Eek-Johansen

Rolf Eek-Johansen

CEO / Administrerende Direktør i MOHDI FINANCE AS +47 481 35 171

SpareBank 1