Gå videre til innhold
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen
Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Leverer nesten 1 mrd. kroner over fjorårsresultatet per 3. kvartal

SpareBank 1 Gruppen leverer nok et rekordresultat i årets 3. kvartal, på 2.816 mill. kroner før skatt - nesten 1 mrd. kroner bedre enn hele fjorårsresultatet.

- Det går godt i norsk økonomi, og det går godt i selskapene våre. Det gode resultatet skyldes også drahjelp fra gode finansmarkeder. Dette er et tydelig tegn på at vi er i ferd med å legge koronakrisen bak oss, og at vi har stått oss vel gjennom en krevende tid, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat etter skatt på 2.170 (799) mill. kroner. Annualisert egenkapitalavkastning per 3. kvartal ble 20,2 prosent.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2021 her.

Fortsatt god utvikling for Fremtind
Fremtind Forsikring konsern rapporterer et resultat før skatt på 2.408 (923) mill. kroner. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig betydelig bedret forsikringsresultat, men også finansresultatet var bedre enn i samme periode i fjor.

Forsikringsresultatet ble 2.008 (711) mill. kroner per 3. kvartal, en forbedring på hele 1.485 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Forbedringen forklares delvis av lave skadeprosenter for enkelte produkter som følge av koronatiltakene, noe som må sees i sammenheng med tilsvarende høye skadeprosenter i fjor. Netto finansinntekter ble 401 (212) mill. kroner, noe som er 190 mill. kroner høyere enn i fjor.

Vi har en solid kjernevirksomhet i konsernet. Vi fortsetter å redusere driftskostnadene våre, samtidig som bestanden fortsetter å øke i både privat- og bedriftsmarkedet. Igjen viser vi styrken i samspillet med våre distributører, SpareBank 1, DNB og LO, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

– Vi opprettholder og øker satsingen på digitalisering og utvikling av brukervennlige løsninger for kundene våre, og styrker vår posisjon som morgendagens forsikringsselskap, sier Grotmoll.

Forbedring i samtlige resultatelementer for SpareBank 1 Forsikring
SpareBank 1 Forsikrings resultat før skatt er 293 (127) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 254 (86) mill. kroner. Det er forbedring i samtlige resultatelementer. Risikoresultatet ble 96 (41) mill. kroner, en forbedring på 55 mill. kroner fra i fjor. Renteresultatet ble 599 (-72) mill. kroner.

- Resultatfremgangen fortsetter, og det er gledelig at selskapet igjen leverer god avkastning på kundenes pensjonsmidler. Porteføljen er i sterk vekst, og markedsandelen på satsningsproduktene øker, sier Wenche Seljeseth, administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring.

- Vi står på hver dag for kundene våre, og resultatfremgangen er en honnør til det gode arbeidet som gjøres av alle våre dyktige medarbeidere sammen med bankene i SpareBank 1-alliansen, sier Seljeseth.

Se SpareBank 1 Gruppens kvartalsrapport her.

SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt på 51 (54) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 38 (41) mill. kroner.

Modhi konsern fikk et resultat før skatt på 127 (-2) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 90 (-5) mill. kroner.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt per september på -10 (-13) mill. kroner.


Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

SpareBank 1