Gå videre til innhold
Fra venstre: Administrerende direktør Rolf Eek-Johansen i Modhi, styreleder Sverre Gjessing i Kredinor og administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. Foto: Robert Eik
Fra venstre: Administrerende direktør Rolf Eek-Johansen i Modhi, styreleder Sverre Gjessing i Kredinor og administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. Foto: Robert Eik

Pressemelding -

Kredinor og Modhi slår seg sammen

Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen, og vil dermed bli et ledende selskap innen inkasso og gjeldsbetjening med Norden som hjemmemarked. Samtidig omorganiseres Kredinor fra samvirke til aksjeselskap, og det dannes en allmennyttig stiftelse som skal forvalte eierskapet.

– Sammen med SpareBank 1-eide Modhi blir Kredinor bedre rigget for vekst og utvikling i tråd med markedet og kundenes behov. Samtidig styrker og profesjonaliserer vi det allmennyttige formålet ved at vi oppretter en stiftelse, sier styreleder Sverre Gjessing i Kredinor.

Kredinor er et av Norges største inkassoselskap med røtter tilbake til Christiania Kreditorforening i 1905, har ca. 980 millioner i årlig omsetning og 420 ansatte. Modhi Finance AS med datterselskaper eies av SpareBank 1 Gruppen AS, med ca 610 millioner i årlig omsetning og 200 ansatte. Modhi Finance AS har også virksomheter i sterk vekst i Sverige og Finland.

Det nye selskapet vil få navnet Kredinor med hovedkontor i Oslo, og ha Norden som hjemmemarked. Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen skal lede selskapet, og han mener at inkassobransjen vil endre seg mye i årene som kommer.

– Styrken til Kredinor ligger i god oppfølging av mennesker som er kommet i en utfordrende økonomisk situasjon. Ved å slå oss sammen med Modhi vil vi kunne investere enda mer i å følge opp enkeltmennesker ved hjelp av kundeservice og ny teknologi. Nye Kredinor vil ta en sterkere og mer samfunnsansvarlig posisjon i norsk næringsliv de neste årene, sier, Klaus-Anders Nysteen.

Rolf Eek-Johansen er i dag administrerende direktør i Modhi Finance og blir viseadministrerende direktør i det nye selskapet. Han legger vekt på at selskapene har mange felles verdier og sammenfallende kulturbakgrunn.

– Modhi og Kredinor er to solide fagmiljøer innenfor ansvarlig inkasso og porteføljekjøp, og vi skal ta med oss det beste fra begge kulturer. Vi skal hjelpe våre kunder til å bli bedre betalere, og dermed hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling og mer forutsigbare pengestrømmer. I sum vil dette være bra for lønnsomheten i norsk næringsliv, sier Rolf Eek-Johansen.

Ny selskapsform gir store muligheter

Kredinor er i dag organisert som et samvirkeforetak, men i forkant av fusjonsprosessen vil selskapet omorganiseres til et aksjeselskap med en nyopprettet stiftelse som eier.

– Kredinorstiftelsen vil som deleier av aksjeselskapet forvalte de verdiene som er skapt i Kredinor gjennom 117 år. Avkastningen på midlene kan fordeles til samfunnsnyttige formål. I tillegg vil deler av mottatt utbytte fra Kredinor AS, kunne betales som kundeutbytte til aksjeselskapets oppdragsgivere. Modellen med stiftelse som eier er velprøvd og fungerer godt for andre selskaper, der Gjensidigestiftelsen er et godt eksempel, sier styreleder Sverre Gjessing.

Ny selskapsform og sammenslåing gir ifølge Nysteen også muligheter til en mer proaktiv strategi innenfor kjøp av porteføljer av misligholdt gjeld. Dette vil gi større handlingsrom, og gjøre Kredinor til en mer attraktiv partner blant annet for bankene.

– Som aksjeselskap vil vi stå langt friere til å hente kapital, som igjen er en forutsetning for å kunne konkurrere om kjøp av porteføljer. Modellen gir også fleksibilitet til å vurdere flere ulike vekststrategier og vi kan holde alle fremtids- og partnermuligheter åpne, sier Nysteen.

Informasjon om prosessen videre

Omorganisering av Kredinor er forutsatt av at Finansdepartementet gir skattefritak for overføring av virksomheten til Kredinor AS, slik det er søkt om, samt at Finanstilsynet gir tillatelse til å etablere det nye konsernet. Tilsvarende forutsetter sammenslåing med Modhi godkjennelse fra konkurransetilsynet og Finanstilsynet. Inntil dette er på plass, vil det ikke bli noen endringer i virksomheten for oppdragsgivere, kunder eller ansatte i de to selskapene.

Intensjonen fra partene er at Kredinorstiftelsen og SpareBank 1 Gruppen skal ende opp med like eierandeler. Eierne vil i fellesskap gå inn med midler i selskapet for å sikre planlagt vekst.

Kontaktpersoner:

Klaus-Anders Nysteen, Kredinor SA. Mobil: +47 992 65 691

Rolf Eek-Johansen, Modhi Finance. Mobil: +47 481 35 171

Related links

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Rolf Eek-Johansen

Rolf Eek-Johansen

CEO / Administrerende Direktør i MOHDI FINANCE AS +47 481 35 171

SpareBank 1