Gå videre til innhold
Koronakrisen preger starten på året for SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Koronakrisen preger starten på året for SpareBank 1 Gruppen

Store forsikringsutbetalinger og negativ finansavkastning som følge av koronapandemien, fører til et betydelig svekket resultat i første kvartal for SpareBank 1 Gruppen.

- Koronakrisen og situasjonen i rente- og aksjemarkedene er krevende, noe som også merkes godt i våre datterselskaper. Særlig innen forsikringsmessige avsetninger og utbetalinger har vi hatt en betydelig økning i første kvartal. Sammen med negativ finansavkastning setter dette sitt tydelige preg på resultatet, sier Sigurd Aune, administrerende direktør for SpareBank 1 Gruppen.

SpareBank 1 Gruppen oppnådde et resultat på -942 millioner kroner før skatt i første kvartal.
Resultatet var 1.228 millioner kroner svakere enn i samme periode i 2019.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2020 her.

Kraftig økning i utbetalinger på reiseforsikring
Koronapandemien merkes særlig i Fremtind Forsikring konsern, som fikk et resultat før skatt på -659 (147) millioner kroner hittil i år*. Forsikringsresultatet på -350 millioner kroner er 282 millioner kroner svakere enn på samme tid i 2019. Dette er først og fremst grunnet økte utbetalinger på reiseforsikring som følge av koronapandemien, i tillegg til store forsikringsavsetninger knyttet til opprettelsen av Fremtind Livsforsikring ved årsskiftet. Skadeprosenten for reiseforsikring var på 157,3 prosent, mot 71 prosent i samme periode i fjor.

Koronakrisen har samtidig ført til svikt i et ellers godt nysalg i perioden etter 12. mars, spesielt i betjent kanal. Effekten er sterkest for bilforsikringer, men rammer også husforsikringer.

– Vi har vært igjennom en krevende periode med fusjon, fisjon og integrasjon, samtidig som vi rigger oss for ytterligere vekst. Gjennom denne perioden, og med koronakrisen på toppen, har vi fått vist hvor sterke vi er for kundene og for hverandre. Som det ledende norske selskapet på salg av forsikring gjennom bank, til bankkunder og til medlemmer av LO-forbund, har samfunnsoppdraget vårt sjelden vært tydeligere og viktigere, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør for Fremtind Forsikring AS.

– Vi har i løpet av kort tid tatt imot og hjulpet mange titalls tusen kunder som fikk sine liv og planer snudd opp ned – og det har mine medarbeidere gjort fra hjemmekontor! Jeg er imponert og takknemlig, sier Grotmoll.

Per 1. januar 2020 ble personforsikringsproduktene fra DNB Livsforsikring AS og SpareBank 1 Forsikring AS overført til Fremtind Livsforsikring AS, datterselskapet til Fremtind Forsikring AS.

Svekket finansresultat, men solide buffere i pensjonsselskapet
SpareBank 1 Forsikring (pensjon)fikk et resultat på -252** millioner kroner hittil i år. Hovedårsaken til det lavere resultatet er verdifall på finansielle eiendeler som følge av uroen i finansmarkedene. Selskapet rapporterer et netto finansresultat på -220 millioner kroner i første kvartal.

- Til tross for den uvanlige og utfordrende situasjonen vi står i, går driften av selskapet tilnærmet som normalt. På noen områder kanskje også bedre enn normalt. Vi har jobbet hardt og stått på langt ut over normal arbeidstid for å ivareta selskapet, bankene og kundene på en god måte. Jeg er stolt av innsatsen som er lagt ned av våre ansatte, sier Wenche Seljeseth, leder for SpareBank 1 Forsikring.

Selskapet har fortsatt solide buffere medet kursreguleringsfond på 1.486 millioner kroner ved utgangen av mars, noe som er en nedgang på 840 millioner kroner siden årsskiftet.

Last ned kvartalsrapporten her.

ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt på 25 millioner kroner, noe som var tre millioner kroner sterkere enn i fjor. Høyere gjennomsnittlig forvaltningskapital gav høyere driftsinntekter, til tross for at ODIN Forvaltning i denne perioden har redusert forvaltningshonoraret på flere fond.

SpareBank 1 Factoring AS oppnådde et resultat før skatt på 19 (17) millioner kroner per 1. kvartal. Utlånene har hatt en nedgang på 409 mill. kroner eller -16 prosent mot samme periode i fjor.

Modhi Finance konsern (ikke inkludert Conecto) oppnådde et resultat før skatt på -52 (23) mill. kroner i 1. kvartal. Modhi Finance AS overtok aksjene i Conecto AS med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2020.

Conecto AS oppnådde et resultat før skatt på 5 (2,6) millioner kroner i 1. kvartal.


* Sammenligningstall for Fremtind Forsikring konsern i 2019 er ikke omarbeidet og inkluderer ikke personforsikringsprodukter verken fra DNB Forsikring eller SpareBank 1 Forsikring.

** Fjorårstall er ikke omarbeidet og inneholder personforsikringsproduktene som er overført Fremtind Livsforsikring. Tallene er ikke sammenlignbare og derfor utelatt.  

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Pressekontakt

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993
SpareBank 1