Gå videre til innhold
Historisk sterkt resultat for SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Historisk sterkt resultat for SpareBank 1 Gruppen

Etter et svært godt 4. kvartal med et resultat før skatt på 1,3 mrd. kroner, endte 2021 med rekordtall for SpareBank 1 Gruppen. Resultat før skatt ble 4,1 mrd. kroner, som er mer enn det dobbelte av 2020-resultatet.

SpareBank 1 Gruppen fikk i 2021 et resultat før skatt på 4.153 (1.817) mill. kroner, noe som er 2,3 mrd. kroner bedre enn fjoråret. Resultatet i 4. kvartal ble 1.337 (769) mill. kroner. Forsikringsselskapene leverer svært gode resultater med solid underliggende drift.

- Vi har fått drahjelp fra gode finansmarkeder, samt at vi i 2021 hadde både verdiregulering av eiendommer og oppløsning av reserver. SpareBank 1 Gruppens gode resultater, sammen med provisjonsutbetalinger, utgjør et betydelig bidrag til eierbankenes bunnlinjer, sier administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen og fortsetter:

- Samtidig er nettopp vår forretningsmodell, med distribusjon gjennom eierbankene, en nøkkel til fjorårets sterke resultat. Jeg vil også berømme den innsatsen som konsernets medarbeidere har vist i en krevende koronatid, sier Aune

Resultatet etter skatt ble 3.250 (1.393) mill. kroner. Egenkapitalavkastningen i 2021 ble 21,9 %.

Her kan du laste ned analytikerpresentasjonen.

Administrerende direktør Sigurd Aune i SpareBank 1 Gruppen.

Rekordresultat for Fremtind
Fremtind-konsernet leverte i 2021 et rekordresultat på 3.085 (1.506) mill. kroner. Både forsikringsresultatet og finansresultatet er betydelig bedret fra 2020.

– Den viktigste bidragsyteren til det sterke resultatet er en solid kjernevirksomhet, i tillegg til lavere skadekostnader. Vi har også fortsatt å redusere driftskostnadene våre, og jobbet fokusert med lønnsomhetsstyring og risikoseleksjon. Den underliggende lønnsomheten er god, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Resultatet fra forsikringsvirksomheten utgjorde 2.457 mill. kroner, mot 1.091 mill. kroner i 2020. Dette er blant annet påvirket av lave skadeprosenter som følge av koronatiltakene, og må ses i sammenheng med tilsvarende høye skadeprosenter i 2020.

Netto finansinntekter utgjorde 618 (417) mill. kroner i 2021. Bestandspremien i Fremtind økte i 2021 med 772 mill. kroner, noe som tilsvarer en årlig vekst på 6 prosent. Ved utgangen av året har selskapet en total bestandspremie på 13.614 mill. kroner.

Synergier som følge av sammenslåingen av forsikringsvirksomhetene til SpareBank 1 og DNB har fortsatt å materialisere seg gjennom året, og nå ser vi veksten komme for alvor. Igjen ser vi styrken i samspillet med våre distributører, sier Grotmoll.

Konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind Forsikring.

Kraftig resultatforbedring i SpareBank 1 Forsikring
SpareBank 1 Forsikring oppnådde et samlet resultat før skatt på 894 (298) mill. kroner for 2021. Resultatet etter skatt ble 778 (234) mill. kroner. Risikoresultatet ble 143 mill. kroner, en forbedring på 72 mill. kroner fra året før. Administrasjonsresultatet utgjorde 205 mill. kroner, en forbedring på 188 mill. kroner sammenlignet med 2020. Andel av tidligere avsatt administrasjonsreserve ble oppløst med 270 mill. kroner i 2021.

Sterk verdiutvikling i selskapets eiendomsportefølje var medvirkende til det gode renteresultatet, og bidro også til høy avkastning i selskapsporteføljen.

- Vi er svært tilfredse med de sterke resultatene selskapet leverer, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring. - For samtlige resultatelementer er utviklingen positiv, og vi gleder oss over at robust og solid forvaltning nok en gang har gitt meget god avkastning på kundenes pensjonsmidler.

Samlet forvaltningskapital vokste med 18,1 % gjennom 2021, og for investeringsvalgsporteføljen isolert var veksten 28,9 %.

- I tillegg til de sterke finansielle resultatene er vi stolte over å ha inntatt posisjonen som markedsleder på selvvalgt egen pensjonskonto. Dette skyldes ikke minst kraften SpareBank 1-alliansen og LO har til å nå ut til kundene med de gode pensjonsproduktene våre, sier Seljeseth.

Administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultat før skatt på 72 (71) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 54 (53) mill. kroner. Utlånene har hatt en nedgang på 159 mill. kroner eller minus 8,2 % sammenlignet med 2020.

Modhi konsern fikk et resultat før skatt på 181 (20) mill. kroner. Resultatet etter skatt ble 132 (6) mill. kroner. Det ble foretatt en oppskrivning av porteføljeverdiene i 2021 med 126 mill. kroner mens det i fjor ble foretatt en nedskrivning på 3 mill. kroner..

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt på -15 (-16) mill. kroner. I 2021 hadde SpareBank 1 Spleis 14 653 nye aktive spleiser og det ble totalt innsamlet 243 (232) mill. kroner.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

SpareBank 1