Gå videre til innhold
God vekst i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

God vekst i SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverte et resultat per 3. kvartal på 1.437 mill. kroner. Livselskapet fortsetter veksten innenfor tjenestepensjon, og skadeselskapet vinner markedsandeler på hus- og bilforsikringer.

Konsernresultatet er på linje med fjoråret (1.439 mill.). Resultat før skatt i 3. kvartal isolert ble 533 mill. kroner, som er 6 mill. kroner bedre enn i fjor. Annualisert egenkapitalavkastning ved utgangen av 3. kvartal ble 19,4 prosent (17,1 prosent).

– Resultatet viser solid underliggende drift og lønnsom vekst i de fleste selskapene og forretningsområdene. Vi har god driv inn i årets siste kvartal, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Her finner du analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2017

Rigget for pensjonsvekst
SpareBank 1 Forsikring (livsforsikring) hadde et resultat før skatt på 523 mill. kroner, som er 39 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor. Finansresultatet var bedre enn i samme periode i fjor, mens både risikoresultatet og administrasjonsresultatet var noe svakere.

I bedriftsmarkedet fortsetter veksttakten på salg av innskudds- og hybridpensjon, med en økning på 4,1 prosent i forhold til samme periode i fjor.

- Vi rigget oss i fjor for å styrke vår posisjon i markedet for tjenestepensjon. Vi kan nå konstatere at denne satsingen har brakt oss et langt steg videre. Vi fortsetter å vinne pensjonskontrakter med virksomheter av betydelig størrelse, og lykkes spesielt godt i meglerkanalen, sier Grotmoll.

På privatmarkedet økte salget av risikoprodukter med hele 11,9 prosent i årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Oppmerksomheten rundt privat pensjonssparing har økt, og selskapets lansering av Pensjonskonto tidligere i år traff godt i markedet, særlig blant unge.

- Vi har nå store forventninger til det nye produktet for pensjonssparing med skattefordel, IPS, som blir tilgjengelig fra 1. november. Det er lenge siden nordmenn har hatt et så fordelaktig pensjonsspareprodukt tilgjengelig, sier Grotmoll.

Fortsetter veksten på hus og bil
SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 852 mill. kroner, som er 65 mill. kroner bedre enn fjoråret. Det er fortsatt god underliggende drift i skadeselskapet med en combined ratio på 85,1 prosent ved utgangen av 3. kvartal.

- Vi fortsetter å vokse på hus- og bilforsikringer i privatmarkedet. Salget øker i både digitale og betjente kanaler. Vi ser at betjeningskonseptet vårt fungerer godt, og at kundene verdsetter vår lokale tilstedeværelse i kombinasjon med at vi har fullautomatiserte digitale løsninger, sier Grotmoll.

Satsingen på innovasjon fortsetter med uforminsket styrke. Selskapet får mye oppmerksomhet også internasjonalt for sin digitale satsing, blant annet på Smart bilforsikring og digitale kjøpsløsninger.

Den underliggende driften i skadeselskapet er fortsatt god, med en combined ratio på 85,1 % ved utgangen av 3. kvartal. Skadeprosenten er forbedret i både privat- og bedriftsmarkedet, med en reduksjon i samlet skadeprosent fra 61,8 til 60,7 prosent hittil i år.

Fremgang for fond og fordringsadministrasjon
ODIN Forvaltning oppnådde et resultat før skatt på 85 mill. kroner, som er 10 mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Total forvaltningskapital i fondene utgjorde 51,4 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal, som er 10,2 mrd. kroner høyere enn for ett år siden.

Conecto fikk et resultat før skatt på 19 mill. kroner, som er en økning på 4 mill. kroner fra i fjor. Selskapet har hatt god vekst i antall nye oppdrag, og resultatmarginen er forbedret.

Portefølje etablert som eget selskap
Porteføljevirksomheten i SpareBank 1 Gruppen Finans ble i september fisjonert ut i eget selskap, SpareBank 1 Portefølje. All øvrig virksomhet ble igjen i SpareBank 1 Gruppen Finans, som nå har skiftet navn til SpareBank 1 Factoring.

Resultatet for SpareBank 1 Factoring ble 37 mill. kroner, som er 5 mill. kroner bedre enn i fjor. Selskapet viser fortsatt god volum- og inntektsvekst. SpareBank 1 Portefølje fikk et resultat på 29 mill. kroner, opp 2 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Her finner du 3. kvartalsrapporten for SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993
SpareBank 1