Gå videre til innhold
​SpareBank 1 Gruppen leverte per 3. kvartal et konsernresultat før skatt på 1.245 (1.437) mill. kroner
​SpareBank 1 Gruppen leverte per 3. kvartal et konsernresultat før skatt på 1.245 (1.437) mill. kroner

Pressemelding -

God lønnsomhet og vekst i SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverte per 3. kvartal et konsernresultat før skatt på 1.245 (1.437) mill. kroner. Lavere finansavkastning og noe svakere forsikringsresultat i skadeforsikringsselskapet forklarer resultatnedgangen fra i fjor.

- Det har vært et år med mye vær og mange skader. Sammen med lavere finansavkastning gir det et litt svakere resultat enn i samme periode i fjor. Samtidig er vår underliggende drift solid og vi har god vekst og gode resultater på de fleste områdene, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Annualisert egenkapitalavkastning ble 16,1 (19,4) % hittil i år. For 3. kvartal isolert oppnådde konsernet et resultat på 472 (533) millioner kroner.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018 her

Les Kvartalresultatet til SpareBank 1 Gruppen her

Forsikrer stadig flere hus og biler
Resultat før skatt i SpareBank 1 Skadeforsikring per 3. kvartal var 682 mill. kroner, noe som var 169 mill. kroner svakere enn i samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes både lavere finansinntekter og et svakere forsikringsresultat. Hittil i år har erstatningskostnadene i privatmarkedet økt med 284 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig har brutto premieinntekt økt med 228 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Vi fortsetter å vokse på hus- og bilforsikringer i privatmarkedet, og vi selger flere reiseforsikringer. Vi ser at betjeningskonseptet vårt fungerer godt, og at kundene verdsetter vår lokale tilstedeværelse i kombinasjon med at vi har fullautomatiserte digitale løsninger, sier Grotmoll.

Den underliggende lønnsomheten er fortsatt god. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten hittil i år ble 456 (550) millioner kroner, med en combined ratio på 87,3 prosent.

Satsingen på innovasjon fortsetter. Denne sommeren sparket selskapet i gang en pilot på smart boligforsikring, hvor tilkoblede enheter sørger for tidlig varsling av fukt- og vannskader og om røykvarsleren utløses.

- I tillegg har vi denne uken lansert appen «Vern» som skal hjelpe familier med brannforebygging. Vi fortsetter med andre ord å ta i bruk og utvikle teknologi for å forebygge skader, sier Grotmoll.

Landets raskest voksende pensjonsselskap
SpareBank Forsikring AS (livsforsikring) fikk et resultat før skatt på 473 mill. (523) kroner. Både risiko- og administrasjonsresultatet var bedre enn i samme periode i 2017, med henholdsvis 365 (230) og 15 (-29) mill. kroner, men lavere finansinntekter ga en resultatnedgang. Veksten innenfor pensjonsforsikring har fortsatt, og SpareBank 1 Forsikring er i dag landets raskest voksende pensjonsselskap.

I Aalunds bedriftspensjonsbarometer 2018 er SpareBank 1 kåret til beste leverandør av tjenestepensjon til storkundemarkedet. Selskapet ligger på topp både på tilfredshet og image.

– Undersøkelsen viser at kundetilfredsheten øker i takt med bedriftenes størrelse. Det er tilfredsstillende at dette skjer samtidig med at vi vinner stadig flere pensjonskontrakter av betydelig størrelse. Dette er en posisjon vi skal beholde, samtidig som vi skal jobbe for en stadig mer effektiv og god oppfølging av mindre kunder, sier Grotmoll.

Vekst i datterselskaper 
ODIN Forvaltning oppnådde et resultat før skatt på 92 (85) mill. kroner per 3. kvartal. Høyere forvaltningskapital ga en økning på 6,1 mill. kroner i driftsinntektene sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Total forvaltningskapital i fondene var 55,2 mrd. kroner per 30. september, noe som var 0,8 mrd. kroner høyere enn ved årsskiftet og 3,8 mrd. kroner høyere enn for ett år siden.

SpareBank 1 Factoring AS oppnådde et resultat før skatt på 45 (37) mill. kroner per 3. kvartal. Selskapet kan vise til fortsatt volum- og inntektsvekst, og utlånene har hatt en vekst på 336 mill. kroner eller 19,8 % det siste året.

SpareBank 1 Portefølje fikk et resultat før skatt på 44 mill. kroner, som er 14 mill. kroner bedre enn samme periode i fjor.

Conecto leverte et resultat før skatt på 17 mill. kroner, som er 2 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor.

SpareBank 1 Spleis ble 1. januar etablert som et eget selskap i SpareBank 1 Gruppen. Folkefinansieringstjenesten har hittil i år samlet inn 36 millioner kroner gjennom 3.371 ulike spleiser.

Forsikringsfusjon godkjent av Konkurransetilsynet
SpareBank 1 Gruppen og DNB signerte 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter. Den 15. oktober bekreftet Konkurransetilsynet at det ikke har innvendinger til foretakssammenslutningen og at de derfor har avsluttet saksbehandlingen.

- Med dette er vi et stort steg nærmere realiseringen av morgendagens forsikringsselskap, sier Turid Grotmoll, som er utpekt som leder for det nye selskapet.

Les mer om fusjonen her

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Pressekontakt

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993

SpareBank 1