Gå videre til innhold
Leder i ZERO, Marius Holm og leder for bærekraft i SpareBank 1 Forsikring ser frem til samarbeidet.
Leder i ZERO, Marius Holm og leder for bærekraft i SpareBank 1 Forsikring ser frem til samarbeidet.

Pressemelding -

Går sammen om grønt skifte i forsikring

SpareBank 1 Forsikring har inngått avtale med den ideelle stiftelsen Zero i Norge. Avtalen er treårig og innebærer samarbeid i omstillingen mot det grønne skiftet, der klimautslipp er den største utfordringen.

Gjennom avtalen ønsker SpareBank 1 Forsikring å få til mer enn om selskapet bare opererer på egenhånd. Ambisjonen er å komme et godt skritt lenger på klimaområdet i selskapets bærekraftsatsing.

- Zero skal først og fremst utfordre oss i vår forretningsutvikling og bistå med klimakunnskap i vår satsing på bærekraftige forsikringstjenester, investeringer og innkjøp for fremtiden, sier ansvarlig for bærekraft i SpareBank 1 Forsikring, Hanne Iversen Rye.

Kundene skal kunne velge klimavennlig
- En av våre viktigste prioriteringer er å bidra til at våre kunder kan velge klimavennlig når de har forsikringer og får forsikringsoppgjør fra oss, sier Rye. - Vi ønsker også at Zero skal hjelpe oss til å utnytte vår innkjøpsmakt, slik at våre investeringer og innkjøp blir så klimavennlige som overhodet mulig.

Det er også et mål at avtalen skal føre til enda bedre utslippsreduserende tiltak på egne aktiviteter, samt skape et større internt engasjement for å gi grobunn for nye ideer og innovasjon på fremtidige, utslippsreduserende forsikringsløsninger fra SpareBank 1.

Avhengig av å spille på lag med næringslivet
- Vi er veldig stolte og glade for å ha inngått et samarbeid med SpareBank 1 Forsikring, som viser et stort engasjement for klimasaken, sier leder i ZERO Marius Holm.

- Vi er helt avhengige av at næringslivet er med på laget dersom vi skal klare å kutte utslippene våre og forhindre irreversible klimaendringer. Som en stor innkjøper kan SpareBank 1 bidra til å skape etterspørsel etter klimaløsningene vi sårt trenger, og vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet, sier Holm.

Begge parter ønsker å investere i samarbeidet. Avtalen handler om gjensidig læring og er mye mer enn sponsorvirksomhet og co-branding.

Avtalen gjelder fra juni 2018 og total pengeverdi for de tre årene er på i underkant av 1,7 millioner kroner.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

SpareBank 1