Gå videre til innhold
SpareBank 1 Gruppen leverte i første halvår et resultat preget av en hard vinter med store forsikringsutbetalinger og svake finansresultater i første kvartal. Samtidig fortsetter veksten og lønnsomheten er god.
SpareBank 1 Gruppen leverte i første halvår et resultat preget av en hard vinter med store forsikringsutbetalinger og svake finansresultater i første kvartal. Samtidig fortsetter veksten og lønnsomheten er god.

Pressemelding -

​Fortsatt god lønnsomhet og vekst i SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen leverte i første halvår et konsernresultat før skatt på 773 (904) mill. kroner. Resultatet er preget av en hard vinter med store forsikringsutbetalinger og svake finansresultater i første kvartal. Samtidig fortsetter veksten og lønnsomheten er god.

– Den underliggende driften er fortsatt solid og tilfredsstillende, og vi lykkes med å realisere det vi satser på i selskapene, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Annualisert egenkapitalavkastning hittil i år ble 15,4 % (19,0 %). For 2. kvartal isolert oppnådde konsernet et resultat på 495 (457) mill. kroner.

Se analytikerpresentasjonen for SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2018 her

Fortsatt god vekst i forsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 386 mill. kroner. Det er 170 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes både lavere netto finansinntekter og et svakere forsikringsresultat, i hovedsak som følge av en kaldere og mer snørik vinter med flere skader, spesielt på hus og motor. Hittil i år er det registrert 20.000 flere skader enn i fjor, hvorav over 12.000 skader er registrert i 2. kvartal. Brutto erstatninger i første halvår var 248 mill. kroner høyere enn i samme periode i fjor, og skadeprosenten økte med 5,6 prosentpoeng.

Til tross for lavere forsikringsresultat, er den underliggende lønnsomheten fra forsikringsvirksomheten fortsatt god. Premieinntektene økte med 148 mill. kroner i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor, til 2.856 mill. kroner.

– Økningen skyldes i hovedsak fortsatt god vekst innenfor hus-, bil- og reiseforsikringer på privatmarkedet. Veksten er en bekreftelse på at det nå er naturlig å kjøpe forsikring i banken, og at vi som selskap leverer gode produkter og god service til kundene våre, sier Grotmoll.

Investeringen i digital kompetanse og kapasitet fortsetter med mål om å skape best mulige kundeopplevelser i alle ledd, fra utvikling av enkle, digitale tjenester til oppgjørssituasjonen. Selskapet tester nye områder innenfor smartforsikring, og er i gang med pilot på smart boligforsikring.

– Vi ser også at implementeringen av vår digitale Melde skade-løsning er vellykket. Ved utgangen av andre kvartal var andel skader meldt på nett om lag 50 prosent, en dobling fra samme tid i fjor, sier Grotmoll.

Landets raskest voksende pensjonsselskap
SpareBank Forsikring AS (livsforsikring) fikk et resultat før skatt på 320 mill. (322) kroner. Både risiko- og administrasjonsresultatet var bedre enn i samme periode i 2017, med henholdsvis 197 (160) og 14 (-16) mill. kroner. Veksten innenfor pensjonsforsikring har fortsatt, og SpareBank 1 Forsikring er i dag landets raskest voksende pensjonsselskap.

I Aalunds bedriftspensjonsbarometer 2018 er SpareBank 1 kåret til beste leverandør av tjenestepensjon til storkundemarkedet. Selskapet ligger på topp både på tilfredshet og image.

– Undersøkelsen viser at kundetilfredsheten øker i takt med bedriftenes størrelse. Det er tilfredsstillende at dette skjer samtidig med at vi vinner stadig flere pensjonskontrakter av betydelig størrelse. Dette er en posisjon vi skal beholde, samtidig som vi skal jobbe for en stadig mer effektiv og god oppfølging av mindre kunder, sier Grotmoll.

Vil skape fremtidens forsikringsselskap
SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni i år en intensjonsavtale om å slå sammen sine skadeforsikringsvirksomheter. Det nye selskapet vil ved fusjonstidspunktet ha en markedsandel innenfor risikoforsikring på over 15 prosent, og blir med dette landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Fusjonen skal etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene.

Les mer om fusjonen her

Last ned kvartalsrapporten her

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Banksamarbeidet og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Sigurd Aune

Sigurd Aune

Administrerende direktør +47 924 96 993

SpareBank 1