Gå videre til innhold
Administrerende direktør i SpareBank 1 Kreditt Ronny Smolan
Administrerende direktør i SpareBank 1 Kreditt Ronny Smolan

Pressemelding -

Finanstilsynet godkjenner sammenslåing av Eika og SpareBank 1 sine kredittselskaper

Det er nå klart at myndighetene har gitt sin godkjennelse til at SpareBank 1 og Eika etablerer sparebankalliansenes felles kredittselskap.

Det var fra før kjent at Konkurransetilsynet ikke hadde innvendinger til sammenslåingen, og nå har landets to største sparebank-allianser fått godkjennelse fra Finanstilsynet på å slå sammen sine kredittselskaper gjennom en virksomhetsoverdragelse. Kredittselskapet har fått tillatelse til å drive som bank under visse vilkår som nå vil bli gjennomført.

Vi har fått et godt og grundig svar fra Finanstilsynet på våre søknader. Nå fortsetter arbeidet med å legge grunnlaget for det nye selskapet i tråd med de vilkår myndighetene har satt. Innenfor et forretningsområde preget av stor internasjonal konkurranse skal vi sammen skape en slagkraftig og ansvarlig nasjonal aktør, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Kreditt Ronny Smolan.

Ved sammenslåing vil over en million nordmenn være kunder av det nye selskapet, mens samlet markedsandel innenfor kredittkort og forbrukslån ved sammenslåing er estimert å være på 7 prosent.

Finanstilsynet har gitt tillatelsen på visse vilkår som blant annet kapitalkrav, etablere rutiner og styrende dokumenter for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering samt endre navn. Disse forhold vil bli avklart i dialog med Finanstilsynet i god tid før selskapene slår seg sammen.

Med både Eika og SpareBank 1 på eiersiden har det nye selskapet begge beina godt plantet i sparebankenes felles kulturarv som samfunnsbyggere lokalt over hele Norge. Denne historien skal selskapet ydmykt forvalte med en ansvarlig utlånspraksis og bidra til at vi vil hjelpe enda flere kunder enn i dag, skriver Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika Gruppen og Benedicte Schilbred Fasmer, styreleder i SpareBank 1 Utvikling, i en felles uttalelse.

SpareBank 1 og Eika sine kredittselskaper samarbeider nå videre i sammenslåingsprosjektet for å ivareta alle våre kunder, ansatte, banker og partnere. Stordriftsfordelene vi oppnår vil sette våre eiere og partnere i stand til å ha det mest konkurransedyktige tilbudet og bidra til at vi er den ansvarlige vinneren i markedet, avslutter Smolan.

FAKTA: Om sammenslåingen av sparebank-alliansenes kredittselskaper

Sammenslåingen er rent formelt en virksomhetsoverdragelse for produktområdene kredittkort og usikrede nedbetalingslån fra Eika Kredittbank til SpareBank 1 Kreditt, hvor sistnevnte vil endre selskapsnavn. Produktområdene salgspantlån og innskuddsportalen Sparesmart blir værende i dagens Eika Kredittbank. Det nye selskapet vil lansere sitt eget innskuddsprodukt og ha bankkonsesjon.

Selskapet vil være direkte eid av sparebankene i begge allianser i fellesskap. Selskapet vil få rundt 120 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Trondheim og kontorene i Oslo og på Gjøvik. 

I tillegg til å levere produkter og tjenester til sine eierbanker i SpareBank 1 og Eika alliansene, har kredittselskapet distribusjon gjennom samarbeidspartnere som LOfavør, NAF, Coop, Agrikjøp, BN Bank, bankene i Lokalbankalliansen, Sparebanken Sør og Sparebanken Møre.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Silje Kristine Skogrand

Kommunikasjonssjef SpareBank 1 Kreditt 98 05 33 36

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1