Gå videre til innhold
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen
Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen

Pressemelding -

Ekstremværet preger SpareBank 1 Gruppens resultat for 3. kvartal

SpareBank 1 Gruppens resultat er sterkt påvirket av tre store naturhendelser, med betydelig høyere skadeutbetalinger enn tidligere år.

SpareBank 1 Gruppen konsern leverte i tredje kvartal et resultat før skatt på minus 49 (603)* mill. kroner og minus 64 (444)* mill. kroner etter skatt, som er 380 mill. kroner svakere enn samme kvartal i fjor.

– SpareBank 1 Gruppen fikk et underskudd i tredje kvartal, blant annet på grunn av ekstremværet Hans og styrtregnet i august. I tillegg preges resultatet av økt skadefrekvens og høyere snittskader på de største skadeforsikringsproduktene våre, sier Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Per tredje kvartal fikk SpareBank 1 Gruppen et resultat på 267 (1.216)* mill. kroner før skatt og 187 (910)* mill. kroner etter skatt.

Annualisert egenkapitalavkastning etter skatt var 1,9 prosent (9,0)* prosent.

Fremtind-resultat sterkt preget av naturhendelser
Fremtind-konsernet
leverte per tredje kvartal et resultat før skatt på 366 mill. kroner (1.365)*. Resultat av forsikringstjenester ble 364 mill. kroner (1.719). Resultatet er sterkt påvirket av tre store naturhendelser, med betydelig høyere skadeutbetalinger enn tidligere år.

For tredje kvartal isolert ble konsernets resultat før skatt 20 mill. kroner (660), mens forsikringsresultatet for kvartalet endte på 78 mill. kroner (740). Netto forsikringsrelatert finansresultat per tredje kvartal ble 77 mill. kroner (744), og for kvartalet isolert –62 mill. kroner (118).

– Veldig mange av våre kunder ble hardt truffet av ekstremværet Hans og styrtregnet i august. Dette ga store skadeutbetalinger i tredje kvartal, i tillegg til kostnadene knyttet til den store naturskaden i Halden i april, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Combined ratio per tredje kvartal økte med 13,4 prosentpoeng fra samme periode i fjor, fra 83,8 til 97,2 prosent. De tre store naturhendelsene står for nær halvparten av økningen, mens det øvrige i stor grad kan tilskrives fortsatt økt skadefrekvens på produktområdene bil-, bygnings- og reiseforsikring for både privat- og bedriftsmarkedet.

– Samtidig har snittkostnaden per skade økt. Vi har iverksatt tiltak for å få ned skadeprosenten, men det vil ta noe tid før vi ser effekt av tiltakene, forteller Grotmoll.

Netto inntekter fra investeringer per tredje kvartal ble 90 mill. kroner (–914).


Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll
Konsernsjef i Fremtind, Turid Grotmoll


Positiv resultatutvikling for SpareBank 1 Forsikring
I tredje kvartal fikk SpareBank 1 Forsikring et resultat før skatt på 91 (-21)* mill. kroner og 69 (-24)* mill. kroner etter skatt.  Resultat av forsikringstjenester utgjorde 48 (31)* mill. kroner for kvartalet, en økning på 17 mill. kroner fra i fjor. Økningen skyldes i stor grad lavere erstatningskostnader samt lavere kostnader fra forsikringstjenester.

Per tredje kvartal fikk SpareBank 1 Forsikring et resultat på 195 (-109)* mill. kroner. Resultat etter skatt ble 148 (-85)* mill. kroner. Resultat fra forsikringstjenester ble 116 mill. kroner hittil i år, mot 971 mill. kroner per 3. kvartal i fjor.

Netto finansresultat utgjorde per tredje kvartal 108 (-163) mill. kroner, en forbedring på 270 mill. kroner fra året før, som i hovedsak skyldes positiv avkastning på selskapsporteføljen. SpareBank 1 Forsikring har en økning på 11,5 prosent i brutto forfalte premier mot fjoråret, og samlet forvaltningskapital økte med 9,1 prosent fra årsskiftet.

– Vi er godt tilfredse med den positive utviklingen fra fjoråret, og den høye veksten i premieinntekter og forvaltningskapital vil forsterke resultatutviklingen i kommende perioder. Topplassering i 2023 på kundetilfredsundersøkelser, blant både bedrifter og medlemmer i tjenestepensjonsordninger, gir i tillegg selskapet et meget godt fundament for videre vekst, sier administrerende direktør Wenche Seljeseth i SpareBank 1 Forsikring.

Hittil i år ble annualisert egenkapitalavkastning etter skatt 3,9 prosent.

Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth
Administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, Wenche Seljeseth

SpareBank 1 Factoring fikk et resultat før skatt på 26 (22) mill. kroner i tredje kvartal og 19 (16) mill. kroner etter skatt. Samlede netto inntekter var i tredje kvartal 41 mill. kroner, som tilsvarer en økning på 13,5 prosent målt mot samme kvartal i fjor.

SpareBank 1 Factoring oppnådde et resultatfør skatt på 79 (69) mill. kroner per tredje kvartal. Resultat etter skatt var 59 (52) mill. kroner. Selskapets utlån har hatt en økning på 167 mill. kroner eller 6,4 prosent siste 12 måneder.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt per tredje kvartal på minus 13 (-11) mill. kroner. Per tredje kvartal har SpareBank 1 Spleis 9.146 nye aktive spleiser og det er totalt blitt innsamlet 146 (172) mill. kroner.

Her finner du kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppens 3. kvartal

*Fremtind implementerte 1. januar IFRS 17 og IFRS 9. Alle sammenligningstall er omarbeidet iht. de nye regnskapsprinsippene
.

Emner

Kategorier


SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

Kontakter

Brigitte Ninauve

Brigitte Ninauve

Økonomidirektør SpareBank 1 Gruppen 958 14 465

SpareBank 1