Gå videre til innhold
Trolig ikke rentekutt i år - kronen for svak

Nyhet -

Trolig ikke rentekutt i år - kronen for svak

Verden står overfor den mest krevende endring siden andre verdenskrig, med økende geopolitisk spenninger, klimakrise, krig og terror. Stadig flere land ruster kraftig opp og flagger hjem produksjon, noe som bidrar til økt vekst og til å holde prisveksten høy. Verden glir sakte inn i en krigsøkonomi, noe som preger både rente og aksjemarkedet. Veksten i amerikansk økonomi er nå dobbelt av andre G7-land, og drives av sterk investeringsvilje, opprustning og hjemflagging. Produktivitetsvekst og innovasjon er sterk i USA, noe som driver opp aksjekursen på amerikanske teknologiaksjer. USA vedtok i helgen hjelpepakke til Ukraina, Israel og Taiwan på USD 95 mrd og flere europeiske land må følge etter. Det vil gi økt aktivitet, investering og behov for arbeidskraft. Prisveksten vil av denne grunn holde seg høy globalt fremover og det er ikke sikkert det er behov for å kutte renten i USA i år.

Norges Bank har rentemøte 3. mai og vi tror de da må signaliserte at det ikke er sikkert det blir rentekutt i år. Det som bidrar til at renten må holdes «higher for longer» er:

  • · Prisveksten i Norge er fortsatt godt over målet
  • · Kronekursen kan svekke seg videre
  • · Lønnsoppgjøret ble høyere enn det Norges Bank hadde i sine prognoser
  • · Produktivitetsveksten i norsk økonomi er nær null
  • · Økt politisk risiko svekker investeringsviljen; både økt eierskatt, grunnrenteskatt og exit skatt reduserer investeringsviljen
  • · Utlendinger nettoselger norske aksjer
  • · Norsk sparekapital går i økende grad ut av landet
  • · Boligprisene stiger pga lav boligbygging, samtidig som høy innvandring øker etterspørselen, og økte eierkostnader øker utleieprisene
  • · Oljefondets verdi øker kraftig, delvis som følge av svakere kronekurs, og vil gir økt pengebruk over statsbudsjettet neste år

Siden vi tror den enkeltfaktoren Norges Bank vil legge mest vekt på er å hindre en videre svekkelse av kronekursen, vil vi fra side 4 i denne rapporten gå gjennom de faktorer vi mener har størst påvirkning for kronens verdi.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1