Gå videre til innhold
Rentetopp i sikte? Makrorapport SpareBank 1

Nyhet -

Rentetopp i sikte? Makrorapport SpareBank 1

Sterkere geopolitisk konflikter og globalisering i revers, kan få særlig stor effekt på norsk økonomi og inflasjon fremover.

Sentralbanken i USA hevet i forrige uke renten med 0,75%-poeng til 4%, mens Norges Bank økte renten med 0,25% til 2,5%. Sentralbanksjefen i USA varslet at rentetoppen ville bli høyere enn det de så for seg i september, trolig rundt 5%, mens Norges Bank ser for seg en rentetopp rundt 3,25%. Norges Bank uttalte i forbindelse med rentemøtet at inflasjonen er overraskende høy.

For å forstå hvorfor inflasjonen er så høy, er det to historiske hendelser som skaper problem for oss:

  1. Med murens fall og Sovjetunionens kollaps trodde lederne i Vesten at krigen var vunnet en gang for alle. Forsvar og beredskap har gradvis blitt bygget ned i Vestlige land, og særlig i Europa.
  2. Kina ble tatt inn i WTO i 2001 med håp om at jo mer vi handler med hverandre, jo mindre fare er det for krig. Tanken var at Kina etter hvert ville ønske å bli et liberalt demokrati. Vestlige land har flyttet mye av sin produksjon til Kina, og dermed overført kompetanse, inovasjonskraft og produksjon og kontroll av mineraler mm til Kina.

Når det viser seg at analysen var feil, så vil mye av de gevinstene vi har fått i årene etter 2001, inkludert lav inflasjon og lave renter, bli reversert. Vesten må raskt øke egen produksjon av svært mye vi i dag får fra Kina og dens allierte, men det betyr at de varene vil bli produsert til en mye høyere pris. Vi er allerede i en krigsøkonomi, der verdensøkonomien er i ferd med å bli delt i to. 95% av verdens internettrafikk går i dag i 200 undersjøiske kabler. Sprengning av gassrørledningen viser hvor sårbare vi er for ny type krigføring.

Pengepolitikkens viktigste bidrag er stabilisere veksten i pengemengde, som fortsatt i Norge er høyere enn før Covid. Det betyr at Norges Bank må heve renten videre. I tillegg er høye renter et signal til politikerne om at de må endre politikk, og vri pengebruken over statsbudsjettet i mer produktiv retning slik IMF anbefaler.

Vi tror Norges Bank vil heve renten med 0,25 %-poeng på det neste møtet i desember, for deretter å nå en rentetopp tidlig neste år på 3,25%. Den store renteforskjellen til USA, sammen med økt politisk risiko ved å investere i Norge kan gi en videre kronesvekkelse fremover, og med det økt risiko for høyere rentetopp.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1