Gå videre til innhold
Sentralbankene er i ferd med å øke renten kraftig.
Sentralbankene er i ferd med å øke renten kraftig.

Nyhet -

Rentene skal raskt og mye opp!

Sentralbankene er i tenkeboksen for hvor raskt og hvor høyt de skal sette renten. Inflasjonen er på 8% i mange land, og er ventet å stige videre. Prisene stiger både fordi det er vanskelig å få varer produsert og levert dit de skal. Men, inflasjonen stiger også fordi renten har vært unormalt lav i lang tid. Vi tror rentene må økes mer enn det som mange venter, og at det kan skape mer turbulens i aksjemarkedet fremover.

Det er to måter å bremse inflasjon på, det ene er å redusere pengebruk over statsbudsjettet og det andre er å øke renten. Men, selv om sentralbankene nå har begynt å heve rentene, så stiger inflasjonen så raskt at realrentene faller. Siden det er realrentene (som er lånerenten minus inflasjon) som påvirker økonomien, så må sentralbankene øke renten mer enn inflasjonen for at rentene skal virke dempende på økonomien. Historisk har perioder med for lav rente blitt fulgt av perioder med høy prisvekst og kraftige renteøkninger. Det finnes en enkel regel for å beregne hva som er riktig sentralbankrente, basert på historiske erfaringer. Denne enkle regelen sier at sentralbankrenten i USA i dag burde være mellom 8% og 10% - og ikke 0,75% som den faktisk er.

Sentralbankene venter at den høye prisveksten vil normalisere seg fremover når en får økt produksjon av varer. I tillegg vil de følgende forhold dempe veksten:

  1. Høye råvare-, mat- og energipriser reduserer kjøpekraft
  2. sterk USD reduserer importert prisvekst
  3. Svak vekst i Kina pga zero-covid nedstenging

Vi tror det blir en urolig sommer og høst i aksjemarkedet. Sanksjoner mot Russland og redusert eksport fra Ukraina kommer trolig til å prege mat, råvare og energimarkedene i flere år. Sentralbanken i USA vil trolig heve renten med 0,5 %-poeng på de neste tre møtene i juni, juli og september.

I Norge er det rentemøte den 23. juni. Inflasjonspresset øker kraftig i Norge. Arbeidsledigheten er rekordlav, og mye lavere enn Norges Bank så for seg i mars. Fredag denne uken kommen inflasjonstallene for mai. Norges Bank pleier i sine rapporter å vise en enkel rente-regel, en såkalt Taylor-regel for Norge. Den enkle regelen viser at rentene også i Norge burde vært mye høyere. Vi tror det kan bli et 0,5%-poeng rentehopp i juni og vi tror Norges Bank må justere opp rentebanen til dels betydelig. 

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1