Gå videre til innhold
Rentekutt lar vente på seg - SpareBank 1 makrorapport

Nyhet -

Rentekutt lar vente på seg - SpareBank 1 makrorapport

Veksten i USA er overraskende sterk, arbeidsledigheten lav og prisveksten høyere enn inflasjonsmålet. Høy produktivitetsvekst og innovasjon bidrar til sterk vekst og rekordnoteringer i aksjemarkedet. Sentralbanken i USA vil derfor trolig ikke kutte renten før tidligst til sommeren. Det er rentemøte i Europa den 7. mars, og med svak vekst vil mange forvente at sentralbanken vil signalisere at de snart er klar til å kutte renten. Hva andre lands sentralbanker gjør vil være viktig for når det første rentekuttet kommer i Norge. Norges Bank har vært «for» treg med å sette opp renten, noe som bidro til en økende renteforskjell til andre land, og en kraftig svekket kronekurs.

Det økonomiske rammeverk fra 2001, med inflasjonsmålet og handlingsregelen ble utformet etter at kronen hadde vært ganske så stabil siden i mange år. En kraftig svekkelse av kronen innebærer at flere sider ved det økonomiske rammeverket utfordres. Ikke minst siden:

  • Svakere krone gir økt lønnsevne i frontfaget, og dermed rom for økt lønnsvekst
  • Oljefondets verdi øker når kronen svekker seg, og mer penger kan hentes til statsbudsjettet neste år.

Norges Banks kommunikasjon har lagt stadig mer vekt på kronekursen. Vi tror ikke det blir noen rentekutt i USA før tidligst til sommeren, og at det derfor ikke blir noe rentekutt i Norge før tidligst til høsten. Vi utelukker heller ikke at det kan bli uendrede renter i hele 2024. Verden går sakte, men dessverre, sikkert på vei inn i en krigsøkonomi, med opprustning og teknologisk kappløp. Norge må også øke investeringer i forsvar og egenproduksjon fremover. En ekstra utfordring for Norges Bank er at produktivitetsveksten i norsk økonomi er svak, noe som gjør at bedrifter og offentlige tjenester i stor grad må velte økte lønninger og kostnader over i priser til kundene. Husleien øker automatisk med KPI, og svak krone bidrar til økt importert prisvekst. Det kan ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet. I tillegg er det en økende forskjell i avkastning på å investere i norske aksjer kontra USA, noe som kan øke kapitalutgangen fra Norge og bidra til en vedvarende svak kronekurs. Så langt i år er Oslo Børs ned rundt 5 %, mens i USA setter børsene stadig nye rekorder.

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

Velkommen til SpareBank 1!

SpareBank 1 Gruppen AS er et forsikringsdominert finanskonsern og morselskap til flere datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til SpareBank 1-alliansens banker rundt om i landet. Enkelte av datterselskapene leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
SpareBank 1 er en allianse med banker over hele landet. Vi er til sammen ca. 7 500 ansatte, hvorav rundt 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling og datterselskaper. SpareBank 1-alliansen ble etablert i 1996 i Henningsvær. Les mer om SpareBank 1-alliansen på sparebank1.no

SpareBank 1