Gå videre til innhold
Norges Bank varsler rentetopp på 3% i mars

Nyhet -

Norges Bank varsler rentetopp på 3% i mars

Som ventet holdt Norges Bank renten uendret på dagens rentemøte, og varslet at det kommer en renteøkning i mars. Dette vil mest sannsynlig bli den siste renteøkningen i år.

Norges Bank peker på at veksten i norsk økonomi har utviklet seg sterkere enn ventet, og at arbeidsmarkedet også er sterkere enn ventet med en arbeidsledighet på rekordlave 1,6% og økende sysselsetning. Norges Bank mener det er behov for noe høyere renter, men vil avvente og se effekten av de mange renteøkningene i fjor før de øker renten videre.

Spenningen fremover vil være knyttet til arbeidsmarkedet og årets lønnsoppgjør. Norges Bank har et anslag på lønnsveksten i år på 4,7%. Skulle det bli en betydelig høyere lønnsvekst vil det trolig føre til at renten vil økes til mer enn 3%. Vi holder en knapp på at lønnsoppgjøret vil komme i havn med en ramme på ikke veldig mye høyere enn 4,7%, og at rentetoppen derfor blir 3% i mars i år.

De viktige momenter som ble trukket frem i pressemeldingen var:

  • Prisveksten er på vei ned i mange land
  • Prisene på energi, råvarer og frakt er på vei ned globalt
  • Veksten er dempet i mange land
  • BNP veksten har vært høyere enn ventet i Norge, men ble trolig drevet opp av midlertidige forhold som ekstra høyt nybilsalg pga forventninger om avgiftsøkninger i år og at en del har brukt av sparekontoen for å holde konsumet oppe i fjor.
  • Rekordlav arbeidsledighet i Norge, og økt sysselsetning i desember

Norges Bank forklarer hvorfor de ikke hevet renten allerede på dette møtet, på tross av at de mener at det er behov for noe høyere renter med at «Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen

Slik rentekomiteen vurderte det så vil styringsrenten mest sannsynlig settes opp i mars.


Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1