Gå videre til innhold
Bare siden april 2017 har en håndfull norske biler stått nærmere 40 år på tomgang. Det utgjør om lag 15 prosent av kjøretiden
Bare siden april 2017 har en håndfull norske biler stått nærmere 40 år på tomgang. Det utgjør om lag 15 prosent av kjøretiden

Nyhet -

Nesten 40 år med tomgangskjøring på 16 måneder

Bare siden april 2017 har en håndfull norske biler stått nærmere 40 år på tomgang. Det utgjør om lag 15 prosent av kjøretiden.

- Siden lanseringen i 2017 har våre kunder med smart bilforsikring kjørt godt over 100 millioner kilometer. Det utgjør mer enn 250 år med sammenhengende kjøring, og det som overrasker er at vi har registrert nesten 350.000 timer med tomgangskjøring, altså ca. 40 år sammenhengende, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i SpareBank 1 Forsikring.

Rundt 20.000 nordmenn har til nå valgt smart bilforsikring hos SpareBank 1. Ut i fra hvordan sjåføren akselerer, bremser og håndterer bilen i svinger, dannes det en kjørescore som sier noe om hvor pent en kjører. Med god kjørescore kan en oppnå rabatt på forsikringen.

- Statistikken og mengden kjøredata gir oss god grunn til å tro at tomgangstallene er representative for alle norske biler – ikke bare de SpareBank 1 forsikrer. At fossile biler går på tomgang 15 prosent av kjøretiden synes vi er vel høyt, sier Skovly.

Kjør pent – reduser klimagassutslipp
Siden april 2017 er det de kalde vintermånedene desember, januar og februar som har høyest prosentandel tomgangskjøring.

- Selv om tomgangskjøring gir utslipp av klimagassen CO2, er ikke dette i nærheten av utslippene ved vanlig kjøring. Jeg anser det ikke som et spesielt alvorlig problem. Unntaket er kanskje start og tomgangskjøring ved sterk kulde, sier Rolf Hagman, sivilingeniør og forsker ved Transportøkonomisk institutt.

En sjåfør som kjører med flyt har få harde nedbremsinger og påfølgende få harde gasspådrag. Det gir kjøring med jevnere hastighet, som ifølge Transportøkonomisk institutt fører til reduksjon i klimagassutslipp.

- Flere studier peker på at jevn kjøring med flyt kan bidra til en utslippsreduksjon på mellom 5 og 15 prosent. Dette avhenger av flere faktorer, som for eksempel veistandard, sier Hagmann.

6 av 10 turer er på under 5 kilometer
Over halvparten av alle registrerte turer er på mindre enn 10 minutter, og 6 av 10 turer er på under fem kilometer.

- Vi ønsker å gjøre bilistene bevisste på utslipp og kjøreatferd. Vi har derfor laget en miljøprofil i vår bil-app som gir bilistene oversikt og tilbakemeldinger på om de kjører for mange småturer, om bilen står for mye på tomgang og om en kjører med flyt, sier Skovly.

Miljøscoren illustreres med grønne blader, hvor fem grønne blader er toppscore. Forskjellen mellom dårligste og beste miljøscore kan bety en utslippsbesparelse på 350 kg CO2 i året per bil, ifølge beregninger fra forsikringsselskapet.

- Vi har nå over 20.000 tusen biler med smart bilforsikring. Om alle disse går fra ett grønt blad i miljøprofilen til fem grønne blader kan vi spare miljøet for om lag 6000 tonn CO2 i året – noe som tilsvarer om lag 200 rutefly fra Oslo til Paris. Det mener vi er et betydelig bidrag, sier Skovly.

Slik er nordmenns bilturer - statisikk fra SpareBank 1 Forsikring

 

KJØRING MED FLYT
Rapport fra Transportøkonomisk institutt: https://www.vegvesen.no/_attachment/114101/binary/206175


SLIK HAR SPAREBANK 1 REGNET PÅ UTSLIPP

Noen faktorer og forutsetninger
Snitt utslipp i SpareBank 1 sin bilportefølje med smart bilforsikring: 134 gram Co2/ km.
Disse kjører i snitt 38,4 km i daglig, som betyr ca. 14.000 km i året.
1 minutt tomgangskjøring tilsvarer en kvart kilometer kjørt.
Vi forutsetter at utslippet fra kaldmotor er dobbelt så høyt som ved kjøring med varm motor.

I appen
Hvis du har 20% eller mer tomgangskjøring = 0 grønne blader på tomgangskjøring
Hvis du har 30% kaldkjøring eller mer = 0 grønne blader
Hvis du har 10% tomgangskjøring eller mindre = 2 grønne blader
Hvis du har 14% kaldkjøring eller mindre = 2 grønne blader

Regnestykket
Med en konservativ utregning basert på våre grenseverdier i appen og regnskapet knyttet til utslipp, kan vi si at om vi klarer å få en sjåfør til å kjøre bilen fra ett til fem grønne blader så vil det gi en redusering på 350 kg C02 i året per kunde/bil.

Emner

Kategorier

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

SpareBank 1