Gå videre til innhold
Modhis satsing på bank og finans gir uttelling med flere nye kontrakter i 1. kvartal.

Nyhet -

Modhis satsing på bank og finans gir uttelling med flere nye kontrakter i 1. kvartal.

Finanskonsernet Modhi etablerte i 1. kvartal 2021 fem nye store kontrakter med nordiske og nasjonale bank- og finansaktører, med en samlet utlånsmasse på nesten 50 milliarder kroner.

- Vår satsning på optimalisering av kundereisen i kombinasjon med dedikert fokus på ECL-forbedringer, viser at vi blir det foretrukne valget når aktørene vurderer leverandørene opp mot hverandre, sier Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance.

Det er ifølge Eek-Johansen en hårfin linje mellom det å få rask betaling og å opprettholde kundenes omdømme. At innfordringene skjer på en respektfull måte, er blitt mer og mer viktig, og noe Modhi selv tar på største alvor. Aktørene bak kontraktene har en kundemasse på mer enn 3 millioner kunder.

- Det viser tillit når Modhi har fått oppgaven å redusere forventede tap innenfor rammen av en tilfredsstillende kundereise for deres kunder, understreker Eek-Johansen.

Nordisk satsning
Konsernet Modhi Finance AS er et heleid datterselskap av SpareBank1 Gruppen AS, og består i dag av datterselskapene Modhi Collect AS, Modhi Norge AS (f.d Conecto AS), Modhi Holding AB, Modhi Finance Sweden AB, Modhi Collect Sweden AB og Modhi Finland Oy (f.d Debtia Oy). Modhi har siden 2010 kjøpt og forvaltet porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer i det norske markedet.

På kort tid har konsernet styrket seg ved overtagelsen av blant annet Conecto AS, et inkassobyrå med spesielt kompetanse på bank og finans. Konsernet etablerte i april i fjor inkassovirksomhet i Sverige, som allerede ved produksjonsstart inngikk flere kontrakter for kjøp av porteføljer. I juli samme år kjøpte Modhi finske Debtia Oy i Finland, et «startup»-inkassoselskap med tidligere erfarne inkassoressurser både i drift og ledelse.

- For å levere kvalitet er det viktig å møte kundene der de er. Mange av våre større kunder er aktive på tvers av landegrensene. Ved å være til stede i Norge, Sverige og Finland tilbyr vi et helhetlig nordisk tilbud som dermed styrker våre kundeforhold ytterligere. De nye kontraktene viser at vi er på god vei til å bli det foretrukne valget i det nordiske markedet, avslutter Eek-Johansen.

Om Modhi:

Modhi-selskapene, med aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, utgjør inkasso- og porteføljekjøpsvirksomheten til SpareBank 1 Gruppen. Selskapene tilbyr samlet både inkassotjenester og kjøp og forvaltning av porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer. Modhi har i dag 9000 kunder og håndterer mer enn € 1,2 milliarder i fordringer, og har ca. 200 ansatte.

Modhi er eid av SpareBank 1 Gruppen AS i Norge, og inngår som en del av SpareBank 1-alliansen.

SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansaktør, og består av 15 selvstendige sparebanker over hele landet, som samarbeider om en felles plattform og merkevare. SpareBank 1-alliansen har over 1 235 milliarder kroner i forvaltningskapital, og det jobber om lag 6.500 medarbeidere i alliansen, hvorav 1 200 i SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Tone Mesna

Tone Mesna

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 954 27 745
Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt +47 21 02 59 90
Pressekontakter i bankene

Pressekontakter i bankene

Pressekontakt
Christine Meling Christensen

Christine Meling Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 951 96 466

SpareBank 1