Gå videre til innhold
Makrorapport januar 2020: Virusfrykt sprer seg

Nyhet -

Makrorapport januar 2020: Virusfrykt sprer seg

Coronaviruset smitter raskt, og før de smittede viser og føler sykdomstegn, ifølge kinesiske helsemyndigheter. Frykt for smitte kan i verste fall bli en ny «sort svane» som utløser nedtur på aksjemarkedet. Volum i verdenshandelen har falt jevnt og trutt det siste året, og oljeprisen har falt til rundt 60 dollar fatet.

Valgår pleier normalt å være bra for aksjemarkedet, og sentralbanken i USA står klar til å kutte renten videre om veksten dempes. Veksten i Europa er svak, og rentene allerede rekordlave. Forrige uke lanserte EU en Grønn vekstpakke, der EUR 1 000 mrd skal investeres med mål om å bli klimanøytrale i 2050. EU truer Kina med importtoll om de ikke innfører karbonavgifter for å redusere deres utslipp. USA vil først se hvordan en slik karbonskatt blir utformet, men om den rammer amerikanske bedrifter, vil de svare med økt toll på Europeiske varer. USAs uttalelser må sees i lys av trusler fra EU om økt skatt på multinasjonale teknologiselskaper. Handel i verden har falt jevnt og trutt det siste året. Frykt for økt karbonprising, importtoll og virus har allerede ført oljeprisen under 60 dollar fatet.

I Norges Bank ble renten sist uke for første gang bestemt av en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, bestående av 3 interne og 2 eksterne. Norges Banks ansatte har fortsatt flertall, men uenighet og dissens vil stå i møtereferatet som publiseres sammen med rentebeslutningen. Sentralbanksjefen vil uttale seg offentlig på vegne av komiteen, og vi tviler på at de eksterne medlemmene får uttale seg om hva de personlig mener. Ny informasjon og ny rentebane kommer 19. mars. Nye signaler kan dog komme på sentralbanksjefens årstale den 13. februar. Vi holder en knapp på at den i år vil handle om klima.

Vi tror det er fundamentale grunner til at kronen er, og vil forbli, svak. Svak krone reflekterer at utlendinger ikke lenger investerer like mye i Norge, og at konkurransekraften er svekket. Vi står overfor en omstilling for norsk økonomi, med mindre oljeaktivitet. Vi har et stort handelsbalanseunderskudd utenom olje, og utlendingers direkteinvesteringer i Norge har falt kraftig de siste årene. Den største kjøper av norske kroner er Norges Bank, for å dekke inn underskuddet på statsbudsjettet før oljepenger hentes fra oljefondet. For at kronen skal styrke seg må det bli mer attraktivt å investere i Norge, og det er ingen kvikk fiks i dagens urolige politiske situasjon, der valgkampen allerede er i gang. Virusfrykt gir en generell risk-off i markedet, og da trekkes kapital først og fremst til USD.

I denne rapporten ser vi særlig på utsiktene for norsk økonomi fremover, og konkluderer med at veksten vil dempes noe fremover.

Se mer i vedlagt rapport

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1