Gå videre til innhold
Gjør klar for nytt dobbelt rentehopp fra Norges Bank

Nyhet -

Gjør klar for nytt dobbelt rentehopp fra Norges Bank

Inflasjonspresset øker, og sentralbanken i USA økte renten med 0,75 %-poeng i både juni og juli. Stadig flere sentralbanker øker tempoet i å normalisere rentene. Sentralbanken i USA har «lovet» å gjøre alt som skal til for å dempe inflasjon, selv om det medfører resesjon. Vi tror Norges Bank også vil øke tempoet og heve renten med 0,5 %-poeng den 18. august. Mens veksten i pengemengde før pandemien lå på rundt 5% i Norge, har den siden pandemien lagt på 10%. Inflasjon oppstår når for mye penger jakter for få varer.

Det er seks uheldige konsekvenser av de rekordlave rentene og den høye likviditetstilførselen de sist tiår; overinvestering i finansielle aktiva og for lite investeringer i produksjonskapasitet lokalt i vesten, feilallokering av kapital, manglende finanspolitisk disiplin, kraftig økt gjeld, zombi-bedrifter og økt konsentrasjon i markedet.

Norges Bank må navigere i nytt farvann

Den viktigste funksjon for pengepolitikken er å være et uavhengig korrektiv til finanspolitikken og lønnsdannelsen, for derigjennom å sikre verdien av penger. Som tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem pleide å illustrere det, så var sentralbanken «riset bak speilet». Ble det brukt for mye penger over statsbudsjettet eller lønnsveksten ble for høy, så ville responsen være høyere renter. Med Kinas inntreden i verdensøkonomien i 2001 svekket pengepolitikkens korrigerende rolle, siden vi importerte stadig billigere fra Kina. Med globalisering i revers og en svak kronekurs, importerer vi høye priser, samtidig som den svake produktivitetsveksten i norsk økonomi gjør at høyere priser og lønninger slår ut i høyere priser.. I tillegg preges mange av markedene i Norge av svak konkurranse, noe som gjør at prisene kan økes uten fare for at kundene forsvinner (som for eksempel i strømmarkedet). Den lange perioden med lave renter har bidratt til å svekke produktivitetsveksten. Pengepolitikken påvirker realøkonomien gjennom at renten og skatteregimet påvirker hva det lønner seg å investere i. Det norsk økonomi trenger er tiltak som kan øke produktivitetsveksten og produksjonskapasiteten. Greier en ikke å løfte produktivitetsveksten, øker risikoen for enda høyere renter.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Elisabeth Holvik

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom +47 951 26 461

SpareBank 1